سفارش های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابتدایی خرداد

اجاره: پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی، انجام عملیات خاک ورزی در باغات با عنایت به کمبود بارش و خشکسالی، بستن و آرایش خوشه های خرما با عنایت به وزش باد همچون سفارش های هواشناسی کشاورزی برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت تا دوم خرداد) است.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۳۱ اردیبهشت) تا روز چهارشنبه (۲ خرداد) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوه و احتیاط از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق

• پایش آفات زنجره مو و تریپس در تاکستانها برای انجام مبارزه به موقع (خروج حشره کامل) و احتیاط از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق

• بررسی وضعیت مبارزه با نسل اول کرم آلو و کرم خوشه خوار

• مبارزه با سفیدک سطحی و بیماری غربالی در درختان میوه هسته دار و احتیاط از روز پنجشنبه تا یک شنبه هفته آینده به علت بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق

• مبارزه با شپشک واوی درختان سیب و احتیاط از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق

• زراعت:

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره (چغندرقند، سیب زمینی، پیاز و…)

• عملیات آماده سازی بستر کشت گوجه فرنگی و جالیز و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراکنده باران

• ادامه انجام عملیات کاشت ذرت پس از گاورو شدن خاک و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراکنده باران

• تغذیه بهینه محصولات زراعی با استفاده از کودهای محلول با نظر کارشناسان فنی

• مبارزه با تریپس در مزارع گندم و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراکنده باران

• مبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند بعد از گاورو شدن خاک

• مبارزه با سن مادر در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• مبارزه فوزاریوم ریشه و خوشه مزارع گندم و احتیاط از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراکنده باران

• انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف تا پیش از آغاز بارش پراکنده در ایام یکشنبه تا چهارشنبه

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• مبارزه فوزاریوم ریشه و خوشه مزارع گندم و مبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم و جو

• مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند پس از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی

• کنترل مزارع کلزا از نظر آلودگی به شته مومی و سم پاشی مزارع آلوده پس از گاورو شدن اراضی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روزهای یکشنبه تا چهار شنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد از روز دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران

• رعایت ارتفاع کندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• ماشین آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز سه شنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زراعت:

• انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف تا پیش از آغاز بارش پراکنده در روز سه شنبه

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات بعد از گاورو شدن خاک

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز سه شنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز سه شنبه به علت رگبار و رعد و برق

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد در ایام دوشنبه به علت بارش پراکنده باران

• رعایت ارتفاع کندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• ماشین آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان چهارمحال و بختیاری در ایام دوشنبه تا چهارشنبه و در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان همدان در ایام دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• مبارزه با شپشک واوی سیب (نسل اول)

• مبارزه با لکه آجری بادام به جز در ایام بارانی

• مرحله دوم مبارزه با کنه گالی گردو پس از باز شدن جوانه های برگی به جز در ایام بارانی

• کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر پس از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخم به جز در ایام بارانی

• مرحله اول مبارزه با کرم سیب به جز در ایام بارانی

• جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده در مزارع توت فرنگی استان کردستان و خودداری از دپو آنها در اطراف مزارع جهت پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی

• مبارزه با علف های هرز در مزارع توت فرنگی استان کردستان و کمک به تهویه مناسب بین بوته ها جهت پیشگیری از بیماری های قارچی

• گردوکاران استان نسبت به هرس شاخه های خشک و آلوده و تقویت درختان به روش چال کود اقدام نمایند.

• تاکستان ها نسبت به تقویت باغات خود اقدام نمایند.

• زراعت:

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• توقف مصرف کود ازته سرک در مزارعی که بیماری لکه نواری باکتریایی دیده شده است

• کنترل و رد یابی مزارع گندم درمورد بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی

• مبارزه با سوسک های گرده خوار و شته ها در مزارع کلزا و باغات به جز در ایام بارانی

• کنترل شته مومی کلزا به جز در ایام بارانی

• بررسی مزارع گندم و جو جهت ردیابی و مبارزه بموقع با پوره سن گندم

• کنترل مزارع نخود جهت بیماری برق زدگی

• مبارزه با انواع سفیدک های حقیفی پس از خاتمه بارش ها

• سورتینگ و آماده کردن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهاره

• انجام عملیات مکانیکی مبارزه با علفهای هرز مزارع نخود

• مبارزه با پیله خوار نخود در مناطق گرمسیر

• کارشناسان شهرستان های پاوه، جوانرود، ثلاث و دالاهولازم است نسبت به پایش مناطقی که سابقه ظهور پوره ملخ بومی دارند مبادرت و کشاورزان وباغداران را ترغیب به مبارزه با آفت مذکور کنند.

• مبارزه با سوسک های گرده خوار و شته ها در مزارع کلزا و باغات نقاط سرد استان کرمانشاه در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در مورد سموم مناسب سفارش می گردد.

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در تردد، توقف و برپایی چادر در مناطق مرتفع و جاده های کوهستانی توسط عشایر و کشاورزان

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارش پراکنده و احتمال وقوع صاعقه در پس از ظهر

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در پس از ظهر به علت بارش پراکنده

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• رعایت ارتفاع کندوهای زنبورعسل از سطح زمین به میزان حداقل ۲۰ سانتی متر جهت محافظت از بارش

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• ماشین آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان و مازندران در ایام دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده به علت وزش باد

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری

• با عنایت به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر مبنای میزان تولید سال قبل و سن درختان (با نظر کارشناس)

• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی با عنایت به شرایط آب و هوایی (به جز روز دوشنبه در استان گیلان)

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و وزش باد

• مبارزه با آفت سپردار سفید توت در باغات سیاه ریشه با نظر کارشناس هوایی

• سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته

• کشاورزان با عنایت به زمان فعالیت کرم طوقه بر (هلیوتیس و آگروتیس) در مزارع صیفی نسبت به مبارزه با آن بر مبنای سفارش های کارشناسی مدیریت مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایند.

• باغداران، زارعان، دامداران و زنبورداران مناطق مختلف استان گیلان شامل لوشان، جیرنده، خورگام و کلیشم شهرستان رودبار و مناطق مرتفع شهرستان های آستارا، سیاهکل، رودسر و املش با عنایت به زمان فعالیت پوره های ملخ، در صورت مشاهده مراتب را به نزدیک ترین مرکز خدمات یا به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همکاری لازم را در امر کنترل و مبارزه با آن داشته باشند.

• زراعت:

• تسریع در عملیات زراعی برنج (آب تخت، بذرپاشی و نشاء کاری) به منظور استفاده از باران های موسمی

• کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج

• انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع گندم و سایر محصولات

• برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و کلزا و…

• کشت نشاء های صیفی جات

• مبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و رکس دو هوایی

• مبارزه شیمیایی در اراضی شالیزاری بالای ۲۰ روز نشا (به جز در روز دوشنبه در استان گیلان)

• انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان های مسقف به علت بارش باران پیش از روز دوشنبه در استان گیلان

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• کلزا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر مبنای سفارش های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز دوشنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان گیلان در روز دوشنبه به علت بارش باران

• شیلات:

• در صورت وجود آزولا و طبعا کاهش اکسیژن آب استخرها نسبت به جمع آوری آن و هوادهی استخرها اقدام نمایند.

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• با عنایت به افزایش درجه حرارت هوا تا حد ۳۱ درجه تا آخر هفته عملیات رهاسازی بچه ماهی به استخرها در بامداد صورت بگیرد و نسبت به غذادهی و کوددهی در ماکزیمم نرم خود با ماهیان گرمابی می توان اقدام نمود همینطور هوادهی استخرها پیش از طلوع آفتاب و در غروب الزامی است.

• زنبورداری:

• تولید سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• با عنایت به وضعیت مناسب جوی و باز شدن گل های گیاهان شهددار، بهتر است انتقال کلونی زنبورها از مناطق جلگه ای به مناطق میان بند و جنگلی انجام گیرد.

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش در استان گیلان در روز جمعه به علت بارش پراکنده

• ماشین آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

• استان گلستان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلا مانع است.

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• تولید و ترمیم تشتک پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک

• کوددهی سرک ازته در باغات هسته دار

• سم پاشی درختان میوه دانه دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری غربالی و مومیایی

• زراعت:

• سم پاشی با قارچ کش مناسب در مزارع گندم دیر کاشت جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله و احتیاط در روز پنج شنبه به علت بارش پراکنده باران

• کاشت آفتابگردان روغنی کشت اول با توجه بارش های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب

• آبیاری تکمیلی مزارع جو و گندم

• مخلوط کشی و خالص سازی مزرعه گندم و جوکار تکثیری

• آبیاری مزارع سیب زمینی با عنایت به نیاز آبی بوته سیب زمینی به آبیاری و کمبود رطوبت خاک

• آماده سازی اولیه بستر بذر کشت سویا بعد از گاورو شدن خاک

• انجام عملیات کشت پنبه با حداکثر سرعت با عنایت به اهمیت تاریخ کاشت و شرایط مساعد دمایی

• کشت پنبه به صورت ردیفی و جوی و پشته ای جهت مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشکسالی هیدرولوژیک

• کشاورزانی که از ضد عفونی بذر با سموم حشره کش غفلت کرده اند، مراقب خسارت آفات همچون تریپس باشند.

• برداشت دانه کلزا در ساعات گرم و وسط روز جهت کاهش ریزش دانه

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل و وزش باد

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• خودداری از مجاورت در کنار درختان تنومند و پوسیده به لحاظ احتمال شکسته شدن تنه درختان

• ماشین آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های البرز و تهران در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان های سمنان و قم در روز سه شنبه و چهار شنبه و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و در استان مرکزی در ایام دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه به علت بارش پراکنده باران

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• مبارزه مکانیکی (بوته کنی) با علف های هرز به خصوص علف های هرز ریزوم دار بعد از مناسب شدن رطوبت خاک

• زراعت:

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات به جز در ایام بارانی

• کشت چغندر قند و ذرت به پس از گاورو شدن خاک

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز به جز در ایام بارانی

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• بازدید از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) به جز در ایام بارانی

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران و احتیاط در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران در استان های البرز و تهران و در استان های سمنان و قم در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان مرکزی در ایام دوشنبه تا چهارشنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان های البرز و تهران در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان های سمنان و قم در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان مرکزی در ایام دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• پرهیز از استقرار کلونی ها در آبراهه ها و رودخانه های فصلی

• منابع طبیعی:

• خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان های البرز و تهران در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان های سمنان و قم در روز سه شنبه و چهارشنبه و در استان قزوین در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان مرکزی در ایام دوشنبه تا چهارشنبه به علت بارش پراکنده باران

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• ماشین آلات کشاورزی:

• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان و یزد در روز سه شنبه و چهارشنبه به علت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید

• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• کنترل آفت زنجره درختان پسته (شیره تر) در ایام آرام و بدون بارش

• انجام آبیاری باغات پس از بارش های کم به منظور جلوگیری از بالا آمدن شوری و خشکیدگی درختان

• خودداری از حذف علف های هرز و پاجوش های انار به علت مشاهده واحتمال طغیان آفت مگس مدیترانه ای و شته

• در صورت نیاز مبارزه شیمیائی ضد انواع آفات درختی از قبیل شته، آتشک و پسیل گلابی و غیره به جز در ایام بارانی صورت گیرد.

• ردیابی و مبارزه شیمیایی با آفت پسیل پسته به جز در ایام بارانی

• آبیاری و تغذیه مناسب همراه با کنترل آفات در باغات پسته با عنایت به اینکه خوشه ها در مراحل اولیه پر کردن هستند.

• انجام حداقل عملیات خاک ورزی در باغات با عنایت به کمبود بارش و خشکسالی

• انجام عملیات مبارزه با آفت لکه آجری در باغات بادام آلوده به جز در ایام بارانی

• مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام، زردآلو همینطور خوشه خوار در تاکستان ها به جز در ایام بارانی

• مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو، آفات کرم آلو، کرم سیب وخوشه خوارانگور به جز در ایام بارانی

• به منظور تقویت درختان میوه، پسته و انار در صورتی که تابحال از کودهای ازته استفاده نشده با عنایت به آزمون خاک به کوددهی با کودهای ازته اقدام گردد.

• با عنایت به ابرناکی و رطوبت مناسب امکان طغیان شته در باغات انار وجود دارد. در صورت مشاهده آلودگی زیاد پاجوش های انار به شته به حذف پاجوش ها اقدام گردد.

• زراعت:

• ردیابی آفت پوره سن در مزارع و مبارزه برضد آن

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• برداشت سریع تر محصول جو و کلزا جهت جلوگیری از ریزش دانه های جو و کلزا

• کشاورزان پنبه و سورگوم کار هنوز می توانند به کشت این محصولات اقدام نمایند. ذرت کاران هم می توانند به کشت مقدماتی ذرت اقدام نمایند.

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• جلوگیری از ورود پرندگان وحشی به انبار خوراک طیور

• زنبورداری:

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره کش ها

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز یکشنبه به علت بارش پراکنده باران و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• بازدید از باغات انگور جهت مبارزه با سفیدک با عنایت به شرایط دمایی و رطوبت بالا تا آخر هفته

• تمیزکردن پوشش گلخانه ها جهت استفاده بهتر از نور

• بازدید از باغات جهت مبارزه با بیماریهای قارچی و درصورت نیاز اقدام به مبارزه شیمیایی بعد از مساعد شدن شرایط جوی

• جلوگیری از ورود سیل و آب های روان حاصل از بارندگی ها با بستن راه ورودی آب به باغ

• مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و احتیاط در روز یک شنبه به علت بارش پراکنده باران و وزش باد

• خودداری از دادن کود ازت در باغات پسته در صورت مشاهده سوختگی نوک پسته

• زراعت:

• آماده سازی بستر کشت و اقدام به کشت های بهاره همچون ذرت، گوجه فرنگی و…

• استفاده از کود سرک در مزارع گندم و جو و مبارزه مکانیکی با علف های هرز در مزارع

• پیگیری جهت کشت مزارع پنبه با ارقام دلینته

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• مصرف کود سرک در گندم با عنایت به مرحله پر شدن دانه

• نوغانداران با عنایت به فعالیتهای پوره ملخ در صورت مشاهده به مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا نسبت به مبارزه آن اقدام گردد.

• بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات و احتیاط در روز یک شنبه به علت بارش پراکنده باران و وزش باد

• پیگیری جهت کشت مزارع پنبه با ارقام دلینته پس از اتمام بارش و گاورو شدن خاک

• انجام اقدام لازم جهت سم پاشی جهت مبارزه علف های هرز پهن برگ

• واکاری چغندر قند در نقاطی که بذر سبز نشده

• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علایم آلودگی به بیماریها و آفات سن گندم

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز یک شنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز پنجشنبه به علت بارش پراکنده باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره کش ها

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان کرمان در روز چهارشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• تولید تشتک دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب

• برداشت محصولات درساعات اولیه روز وعصر با عنایت به افزایش کیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول درهوای خنک

• بستن و آرایش خوشه های خرما با عنایت به وزش باد

• استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به علت وزش باد شدید در استان کرمان در روز چهار شنبه

• با عنایت به افزایش کیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول درهوای خنک، برداشت درساعات اولیه روز وعصر صورت گیرد.

• زراعت:

• تسریع در برداشت گندم، جو، کلزا وغیره در جنوب استان سیستان و بلوچستان

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند.به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدیداز مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات و احتیاط در استان خراسان جنوبی در روز پنج شنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان کرمان در روز پنجشنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد

• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با عنایت به احتمال خوابیدگی گندم، جو و سایر غلات به علت بارش و وزش باد شدید در استان خراسان جنوبی در روز پنجشنبه

• مبارزه با علف های هرز مزارع کلزا، گندم و جو

• زنبورداری:

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره کش ها

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه کندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• احتیاط در تردد، توقف و برپایی چادر در مناطق مرتفع و جاده های کوهستانی توسط عشایر و کشاورزان

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارش پراکنده و احتمال وقوع صاعقه در استان کرمان در روز چهارشنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان کرمان در روز چهارشنبه به علت بارش پراکنده

• شیلات:

• کاهش غذا دهی در ساعات افزایش غلظت گرد و غبار

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات

• زراعت:

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند. به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم و آفات

• عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا و گلرنگ

• پایش آفت سن در مزارع گندم

• دامداری و مرغداری:

• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زنبورداری:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• انجام عملیات تلقیح نخیلات

• مبارزه با سفیدک در انگور

• زراعت:

• کمباین ها به منظور جلوگیری از شکستگی بذر و یا ریزش سنبله ها از عقب کمباین نسبت به تنظیم کوبنده و ضد کوبنده همینطور سرعت باد سیکلون تنظیمات لازم را به عمل آورند.

• با عنایت به خوابیدگی مزارع غلات الزاما از کمباین پنجه ای استفاده گردد.

• در زمان برداشت غلات با عنایت به خوابیدگی مزارع دقت لازم به منظور کاهش افت غیر مفید (خاک) تمهیدات لازم را انجام دهند.

• مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری های سفیدک، زنگ زرد و قهوه ای گندم

• دامداری و مرغداری:

• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به افزایش نسبی دمای هوا

• زنبورداری:

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره کش ها

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی