برخوردار: اغلب تجار دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

اجاره: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از رفع اختلال سامانه نیما برای ثبت سفارش واردات اطلاع داد و اعلام نمود: بر مبنای ارزیابی ها و اظهارات تجار، دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی به کسانی که امسال ثبت سفارش کرده اند، اختصاص یافته و صرافی های مجاز هم به بازار دلار برگشته اند و می توانند با استفاده از خرید از صادرکنندگان، دلار ۴۲۰۰ تومانی بفروشند.
یکی از اشکالات به وجود آمده در زمینه واردات اختلال در سامانه ارزی نیما برای ثبت سفارش بود که بعضی از تاجران و بازرگانان نگران آن بودند و از جانب دیگر برخی از آنها نسبت به عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای خود اعتراض داشتند که محمدحسین برخوردار – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران – در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: اختلال در سامانه نیما و مشکلات آن برای ثبت سفارش واردات کالا حل شده و هم اکنون از جانب بازرگانان در حال انجام می باشد.

وی اضافه کرد: از جانب دیگر هم صرافی های مجاز، به بازار ارزی ورود کردند و به آنها مجوز داده شده با خرید دلار از صادرکنندگان، آن را برای واردات و به صورت دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازرگانان بفروشند.

برخوردار اظهار داشت: اینکه گفته می گردد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص پیدا نکرده است، صحت ندارد؛ چون که خیلی از بازرگانان و تاجران توانسته اند حتی برای ثبت سفارش های امسال خود از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار نمود: در این میان برخی نسبت به عدم تخصیص یا تاخیر در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای شرکت های کوچک و متوسط و تبعیض قائل شدن بین شرکت های بزرگ و کوچک اعتراض دارند که مسئولان باید به این مسئله هم توجه نمایند.