گمرک اعلام کرد: تبادل ۱۵۰۰۰ استعلام روزانه گمرک با نیروی انتظامی

اجاره: روزانه ۱۵۰۰۰ استعلام پیامکی و سیستمی، از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک انجام می گردد.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، همکاری و تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرک با نیروی انتظامی در ایستگاه های بازرسی به صورت روزانه انجام می شود، به گونه ای که روزانه ۱۵۰۰۰ استعلام پیامکی و سیستمی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، انجام می گردد. گمرک ایران در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی، اتاق شیشه ای برای دسترسی آزاد به اطلاعات بوجود آورده و اطلاعات محموله ها را با سازمان های مرتبط تبادل الکترونیکی انجام می دهد، به صورتی که در سال ۱۳۹۶ به صورت روزانه ۱۰ هزار استعلام پیامکی و ۵ هزار استعلام سیستمی انجام شده است. با راه اندازی سامانه جامع گمرکی و گمرک الکترونیک ارتباط الکترونیکی با ۲۷ سازمان در تشریفات گمرکی انجام می گردد. تبادل الکترونیکی داده با حداقل ۲۷ سازمان همجوار همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، سازمان های استاندارد، بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، انرژی اتمی، اتاق های بازرگانی و سایر سازمان های مرتبط انجام می گردد و همینطور دریافت نظر آزمایشگاه های تعیین ماهیت کالا با استفاده از پنجره واحد به صورت الکترونیک صورت می گیرد.