رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به مهر: دیده بان شفافیت حق ورود به پرونده های قضایی را ندارد

اجاره: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده خرید هواپیماهای فلایت چک اظهار داشت: به تازگی گزارشی در این رابطه از جانب سازمان دیده بان عدالت و شفافیت مطرح شده است اما این سازمان مرجع رسیدگی نیست.
ناصر سراج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در مورد گزارش اخرین وضعیت ورود سازمان بازرسی به مبحث خرید دو هواپیمای فلایت چک و اینکه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گزارشی در ارتباط با عدم تخلف منتشر نموده است آیا تخلفی در این رابطه محرز شده است؟ اظهار داشت: دیده بان شفافیت و عدالت حق ورود به مسایل قضایی را ندارد.وی اضافه کرد: پرونده را بررسی کردیم و افرادی هم احضار شدند. گزارش در شرف تکمیل است اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه شنیده شده است به تازگی تعدادی دوتابعیتی و دوشغله در شهرداری تهران شناسایی شدند آیا سازمان بازرسی کل کشور به این مورد ورود کرده است؟ اظهار داشت: به کل مسیله دوتابعیتی ها در کل کشور ورود کردیم. طبق قانون هیچ کسی حق ندارد، از بازنشسته ها و دوتابعیتی ها در سمت های دولتی استفاده نماید. به این مورد ورود کردیم. تعدادی تمکین کردند بطور قطع پولی که این افراد دریافت می کنند تصرف در اموال است.به گزارش اجاره به نقل از مهر، هفته گذشته بود که گزارش سازمان دیده بان شفافیت و عدالت درباره پرونده فساد در خرید هواپیماهای فلایت چک امروز در حالی در خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت که سازمان بازرسی کل کشور از پاییز سال قبل به صورت ویژه به این مورد ورود کرد و ماحصل ماهها بررسی فنی و تخصصی توسط خبرگان صنعت هوانوردی و مرور اسناد مختلف منجر به تهیه پرونده ای بیش از یکهزار هزار صفحه ای از تخلفات متعددی شد که در فرایند خرید این هواپیماها به وقوع پیوسته است.خبرگزاری مهر ۲۹ مهرماه سال قبل با انتشار خبری با عنوان «شکایت شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاهها/گران خری ۸ میلیون یورویی» از طرح شکایت یک شرکت انگلیسی در سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به فساد مالی در فرایند خرید یک فروند هواپیمای فلایت چک اطلاع داد.بازتاب گسترده این خبر در رسانه ها باعث شد بررسی خرید هواپیماهای فلایت چک، بصورت ویژه و گسترده تر از شکایت شرکت انگیسی در دستور سازمان بازرسی کل کشور قرار بگیرد.یک مقام مسئول در همین ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: ابعاد گسترده این پرونده از مراحل اولیه خرید نخستین فروند هواپیما تا خرید هواپیمای کینگ ایر به طور دقیق در سازمان بازرسی کل کشور طی چند ماه مورد بررسی قرار گرفت و بیش از یکهزار صفحه مستندات در این خصوص توسط این سازمان جمع آوری گردید.وی اظهارداشت: در تنظیم این گزارش، از بهترین کارشناسان رسمی دادگستری که در حوزه فلایت چک صاحب نظر هستند و کارشناسانی که نزدیک به سه دهه در صنعت هوانوردی فعالیت داشتند، استفاده شده است