توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی؛ نشست نقش آفرینی زنان در اقتصاد انقلاب اسلامی برگزار می گردد

اجاره: نشست تخصصی نقش آفرینی زنان در اقتصاد انقلاب اسلامی با محوریت گذشته، حال و آینده مبتنی بر اندیشه های رهبر انقلاب توسط موسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می گردد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در ادامه سلسله نشست های تخصصی تبیین نظری و عملی اقتصاد انقلاب اسلامی، نشست تخصصی نقش آفرینی زنان در اقتصاد انقلاب اسلامی با محویت «گذشته، حال و آینده» مبتنی بر اندیشه های رهبر انقلاب را در تاریخ چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ الی ۱۸ برگزار می نماید.از آنجا که میان فرهنگ اقتصادی خانواده و استقامت و کارآمدی خانواده پیوندی عمیق برقرار است، بررسی تحولات فرهنگ اقتصادی خانواده در حوزه‌ی درآمد حاصل از اشتغال و مصرف از لزوم های مطالعات جنسیتی و پژوهشهای خانواده محور است.از طرفی همراه با سیر صعودی روند اشتغال زنان، زنان از وظایف و مسئولیت های سنتی خانه داری و همسرداری و تربیت فرزند و… معاف نشده و علاوه بر کار بیرون، بار این مسئولیت ها را هم همچنان بر دوش می کشند.زنان نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند که حداقل به میزان مردان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید نقش آفرینی متناسب خویش را داشته باشند. تعیین چارچوب های منطقی و عالمانه که با موازین دینی و عرفی مطابقت داشته و بتواند مبنای عمل جامعه ی اسلامی ما قرار گیرد حائز اهمیت است.بر اساس این گزارش، نشست تخصصی نقش آفرینی زنان در اقتصاد انقلاب اسلامی با محویت «گذشته، حال و آینده» ضمن واکاوی ابعاد مختلف پدیده اشتغال زنان و طرح راهکارهای مناسب برگرفته از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده و استفاده از متون و نصوص معتبر دینی و مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری، نظریه متقن و کارآمد را بعنوان الگوی مناسب به منظور زندگی خانوادگی و شغلی زنان بر اساس فکر دینی عرضه می دهد.در این نشست خانم عظیم زاده اردبیلی، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیات اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان و خانم زعفرانچی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان به طرح دیدگاه های خود می پردازند.مروری بر فرمایشات رهبری در مورد نقش آفرینی اقتصادی زنان؛ بایدها و نبایدها- تجربه جهانی، گفتمان سازی و جریان سازی اشتغال زنان- اقتصاد خانوار، امنیت اقتصادی یا اشتغال زنان و همینطور واقعیاتی از وضع موجود اشتغال زنان و نتایجی جهت سیاستگذاری بهینه بعضی از محورهای مورد بحث در این نشست خواهد بود.