بررسی تجمعات کسبه در جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس

اجاره: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی  وسیاست خارجی مجلس از ادامه بررسی گرانی و اعتراضات اخیر آن در جلسه هفته آینده این کمیسیون  اطلاع داد.

علی نجفی خوشرودی در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: کمیسیون امنیت ملی روز گذشته به بررسی شرایط کشور ناشی از گرانی های اخیر و نوسانات بازار پرداخت که مقرر است این جلسه هفته آینده ادامه داشته باشد.

به گفته وی، در این جلسات مسائل اخیر به خصوص تجمعات و تعطیلی بازار و اعتراضات مردم نسبته به گرانی ها با حضور مسئولان امنیتی، انتظامی و اقتصادی مورد برررسی قرار می گیرد.