تولید ساماندهی خواهد شد

به گزارش اجاره رییس جمهوری در جهت پشتیبانی از تولید داخل و بعد از ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا، وزارت صنعت را به ساماندهی تولید داخل مکلف کرد.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، با نام گذاری سال جاری تحت عنوان پشتیبانی از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری و با عنایت به خروج آمریکا از برجام و شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، پشتیبانی از تولید داخلی و جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابه داخلی آنها وجود دارد از مهمترین مسائلی است که باید توسط مسئولان به آن توجه گردد.
واردات برخی محصولات که مشابه داخلی آنها در کشور تولید شده و باعث خروج ارز از ایران می گردد و هم مشکلات واحدهای تولیدی همچون کمبود نقدینگی همچون مواردی حل آن باید در دستور کار دولتمردان قرار می گرفت؛ ازاین رو در گام اول توقف واردات ۱۴۰۰ قلم کالایی که مشابه داخلی آن در کشور تولید می گردد در دستور کار قرار گرفت و در گام دوم به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده تا ساماندهی تولید و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی را در دستور کار قرار دهد.
ازاین رو در شرایط فعلی و با خروج آمریکا از برجام که اخیرا تحریم های نفتی را هم به دنبال داشته، پشتیبانی از تولید داخلی یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند اقتصاد کشور را زنده نگه دارد و موجبات مقابله با سیاست های ستیزه جویانه آمریکایی ها را فراهم آورد.