در گفتگو با مهر مطرح شد؛ ۲هزارمیلیاردتومان کالای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی

اجاره: سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: بر آورد ما از ارزش کالاهای قاچاق موجود در انبار که به صورت امانت در اختیار سازمان قرار دارد، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است.
رضا بهشتی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بعنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم وظیفه نگهداری اموالی که به هردلیل در پروسه قانونی امکان ترخیص نداشته و بنابر احکام محاکم به تملک دولت در می آید را نگهداری می کند تا زمانی که تعیین تکلیف شده و حکم قضایی صادر شود. سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه حدود ۶۸ انبار در سراسر کشور داریم، اضافه کرد: ارقام مختلفی در مورد ارزش کالاهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اعلام می کنند و با عنایت به اینکه انبارها هر روز ورودی و خروجی دارند نمی توان آمار دقیقی از این کالاها ارائه نمود. وی در مورد اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ارزش کالاهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام نموده است، توضیح داد: آقای مویدی اخیرا صحبت از ۲۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کرده است در صورتی که بر آورد ما زیر ۲ هزار میلیارد تومان است که این اموال هم به صورت امانت در اختیار سازمان است تا تعیین تکلیف شوند. احتمال می رود اعلام این رقم اشتباه در بیان باشد اما به هر حال صحت ندارد. بهشتی زاده اظهار داشت: درواقع زمانی که کالایی کشف می گردد در ابتدا به صورت ظن قاچاق است و بعد از احراز، حکم قاچاق برای کالای کشف شده صادر می گردد. وی ادامه داد: به صورت میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده های قاچاق در مراحل رسیدگی به واسطه اسنادی که عرضه می گردد به صاحب کالا اعاده می گردد. بهشتی زاده خاطرنشان کرد: بعنوان مثال در سال ۹۲، ۹۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵، ۴۶۰۰ میلیارد تومان کالای ظن قاچاق داشتیم. از این رو اعلام رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی نمی تواند صحت داشته باشد. اعاده ۴۰درصد از کالاهای ظن قاچاق به صاحبان کالا وی به آمار ۶ ماهه اخیر (از دی ۹۶ تا خرداد ۹۷) اشاره نمود و اظهار داشت: در ۶ ماهه گذشته کل فروش ما ۱۸۷ میلیارد تومان بوده ولی ۱۳۵ میلیارد تومان اعاده به صاحب کالا داشتیم. بهشتی زاده اضافه کرد: در واقع ۴۰ درصد از ۳۲۲ میلیارد تومان کالای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی به صاحب کالا استرداد شده است. به قول وی این مساله نشان داده است که وجود ۲۰ هزار میلیارد تومان کالا در سازمان اموال تلمیکی نمی تواند صحت داشته باشد.