در گفت و گو با مهر مطرح شد؛ عوامل بروز سفته بازی در بازار، رفتار مالی مردم باید تصحیح شود

اجاره: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل بروز سفته بازی در بازار اظهار داشت: سفته بازی در بازار معلول سیاست های پولی، رشد نقدینگی و نرخ های بالای بهره است که اجازه هدایت سرمایه به بخش تولید را نمی دهد.
محمد ماهیدشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حالت عادی بازار مسکن و دارایی رقیب اصلی سرمایه گذاری بخش تولید نیست بلکه بازار پول رقیب اصلی این بخش است، اظهار نمود: حتی زمانی که در بخش مسکن سفته بازی نبود، باز هم سرمایه به بخش تولید نرفت و استقبالی از این حوزه نشد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دلیلی وجود ندارد که بگوییم اگر سرمایه به سمت بازار مسکن نرود الزاما به سمت بخش تولید می رود. وی افزود: مسائل بسیار جدی تر هستند. درواقع زمانی که سرمایه به سمت بازار دارایی و سفته بازی می رود باید بدانیم که این اتفاق نتیجه تلنبار شدن مشکلات در یک بازه زمانی است. ماهیدشتی تصریح کرد: سفته بازی در بازارهای دارایی معلول سیاست های پولی، رشد شدید نقدینگی و نرخ های بالای بهره است که اجازه هدایت سرمایه به بخش تولید را نمی دهد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار بر پشتیبانی از تولید است نباید به دنبال متهم های فرعی همچون بازار ارز، سکه و مسکن باشیم. سیاست هایی که به صورت تاریخی انتخاب می نماییم و روی هم انباشته می شوند همچون بالا بودن نرخ های بهره در بلندمدت، جذابیت تولید را گرفته و از ورود سرمایه به این حوزه جلوگیری کرده است. وی با اشاره به اینکه خلق و خویی که انسانها از افزایش قیمت ها می ترسند و دنبال سود هستند در همه دنیا وجود دارد، اظهار داشت: در جوامع و اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته با طراحی سیاست های مناسب و بلندمدت کاری می کنند که مردم احساس نگرانی برای بلندمدت نداشته باشند و یک چشم انداز با ثبات و قابل پیش بینی را ترسیم می کنند از این رو در این جوامع مردم به بازار سرمایه، بیمه های عمر و غیره روی می آورند و بلندمدت به زندگی نگاه می کنند. ماهیدشتی تصریح کرد: مجموع سیاست های کلی است که فرهنگ مالی مردم را شکل می دهد، ازاین رو اگر ما رفتار مالی مردم را با سیاست های درست، بلندمدت نکنیم و نشان ندهیم که اقتصاد به قدری سالم، شفاف و با ثبات است که هیچ وقت نمی گردد در یک بازاری بدون تحقیق و مطالعه علمی به سود رسید، نمی توانیم به توفیقی در بهبود اوضاع برسیم. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: درواقع باید به صورت تاریخی به چند نسل نشان داد که بازارهای اقتصادی به گونه ای نیستند که بتوان در کوتاه مدت و با استفاده از سفته بازی در آن ها فعالیت درست داشت و به سود رسید. وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد و مردم بدانند روش های کوتاه مدت و دستیابی به سودهای سریع امکان پذیر نیست، در آن زمان به بهره وری بیشتر، کار بیشتر سرمایه گذاری در بازارهای سهام، تولید، بیمه های دراز مدت و غیره روی می آورند. ماهیدشتی تصریح کرد: تا زمانی که سیاست های بلندمدت در این زمینه اجرایی نشود، امکان دارد دوباره با یک اتفاق هیجانی در بازار، عده ای به سفته بازی و سوداگری روی آورند و این چرخه همین طور تکرار شود.