سفیر ایران در مسکو: فراهم سازی اسناد لازم جهت گسترش روابط ایران و روسیه

به گزارش اجاره سفیر کشورمان در مسکو با اشاره به اینکه اسناد و پایه های لازم برای گسترش روابط ایران و روسیه فراهم است، اظهار داشت: حجم مبادلات رشد و گسترش داشته، اما به نقطه ایده آل نرسیده ایم، امیدواریم که با حضور بخش های دولتی و خصوصی به نقطه ایده آل برسیم.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، مهدی سنایی بعد از دیدار فرستاده ویژه کشورمان به مسکو در مورد سطح روابط ایران و روسیه اظهار داشت: روابط ایران و روسیه در سطوح عالی دولتی و رسمی خیلی خوب بوده و رایزنی ها در همه بخش ها برقرار است و اسناد و پایه های لازم برای گسترش روابط دو کشور فراهم گشته است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی و تجاری نشانه های بسیاری داریم همچون این که روابط بانکی شکل گرفته، اسناد گمرکی هم امضا شده و نشانه های خیلی از رشد و گسترش حجم مبادلات وجود دارد اما به نقطه ایده ال نرسیدیم.

سفیر کشورمان در مسکو همینطور بیان کرد: امیدوار هستیم که با حضور بخش های دولتی و شرکت های فعال در بخش خصوصی در حوزه صادرات ایران به روسیه به نقطه ایده ال برسیم.