در گفت وگو با مهر مطرح شد؛ واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر تا آخر تیرماه

اجاره: مشاور سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر (افراد باقی مانده) تا آخر تیرماه اطلاع داد و اظهار داشت: به نظر می آید سود عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیشتر خواهد بود.
سید جعفر سبحانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تابحال به بیش از ۳۹ میلیون نفر کل سود دریافتی سهام عدالت (مربوط به سود عملکرد سال ۹۵) پرداخت کرده ایم، تصریح کرد: نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از مشمولان دریافت سود سهام عدالت باقی مانده اند که این افراد هم تا آخر تیرماه سود سهام عدالت را دریافت خواهند کرد. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد سود عملکرد سال ۹۶، اضافه کرد: برای تعیین تکلیف سود عملکرد سال ۹۶، منتظر برگزاری مجامع تمامی شرکت های سرمایه پذیر هستیم. وی افزود: مجامع شرکت ها معمولا آخر تیرماه برگزار می گردد. اما از سویی دیگر سال مالی تعدادی از شرکت ها آخر مهر ماه است از این رو برای تعیین سود عملکرد باید منتظر برگزاری مجامع این شرکت ها هم بمانیم. سبحانی تصریح کرد: البته مجامع تعدادی از شرکت ها برگزار شده است که به نظر می آید سود عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالاتر خواهد بود.