دبیرکل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرد تحویل سکه های پیش فروش ۳ماهه از فردا

اجاره: دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه های پیش فروش با سررسید سه ماهه از ۲۶ تیرماه اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه تا فروردین ماه سال جاری اجرایی شد و تا فروردین ماه در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه تغییر نمود. در انتها طرح پیش فروش حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزدیک به یک میلیون آن سکه های یک ماهه بود و مابقی در سررسیدهای دیگر. سکه های یک ماهه در اردیبهشت ماه تحویل گردید و الان زمان تحویل سکه های سه ماهه است.

آن طور که محمود احمدی-دبیرکل بانک مرکزی- به ایسنا اعلام نموده است سکه های پیش فروش سه ماهه طبق وعده در انتها تیرماه و از روز بیست وششم در شعب بانک ملی به صاحبان آن تحویل خواهد شد.

احمدی با اشاره به این که سکه های پیش فروش یک ماهه در زمان خود تحویل شد، اظهار داشت: اما هر آنچه که دارندگان سکه های پیش فروش تحویل نگرفتند، نزد بانک امانت باقی مانده و هر وقت که اراده کنند، می توانند مراجعه نموده و آن را دریافت نمایند. این در شرایطی است که سکه های تحویل سه ماهه که در ماه جاری تحویل آن شروع می شود، به روال قبل بوده و دارندگان می توانند آن را تحویل بگیرند، اما اگر در زمان آن رجوع نکردند نزد بانک امانت باقی خواهد ماند.

اما در حالی در مدت اخیر بحث هایی درباره محدود کردن تحویل سکه های پیش فروش به علت خرید با تعداد بالا از جانب برخی دارندگان مطرح گردیده است که دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد که این بانک به تعهد خود برای تحویل سکه های ثبت نامی عمل خواهد نمود و تمامی کسانی که برای سکه های پیش فروش اقدام نموده بودند، به صورت حتم در زمان سررسید آن، این سکه ها را به صورت فیزیکی تحویل خواهند گرفت و تردیدی در این مورد وجود ندارد.

باید خاطرنشان کرد که سکه های پیش فروش که درمجموع حدود هفت میلیون و ۶۵۰ قطعه تمام بهار آزادی بود تا سال ۱۳۹۹ در سررسیدهای مقرر تحویل می گردد. از این تعداد پنج میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه مربوط به سال ۱۳۹۷ یک میلیون و ۳۴۰ هزار قطعه در سال ۱۳۹۸ و ۴۰۸ هزار سکه در سال ۱۳۹۹ است. برای تیرماه امسال که سکه های با سررسید سه ماهه هستند، حدود ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه تحویل می گردد.

همچنین در مردادماه ۲۹۲ هزار قطعه، شهریور ۳۳۶ هزار قطعه، مهر یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه، ۹۰۷ هزار قطعه در آبان، ۷۰ هزار قطعه در دی ماه، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن و ۶۷۷ هزار قطعه در اسفندماه تحویل خواهد شد. این در شرایطی است که برای اردیبهشت ماه ۷۹۹ هزار قطعه سکه تحویل شده است.

در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدود دو میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می گردد و اختلاف قیمت بین سکه های پیش فروش و نرخ بازار قابل توجه خواهد بود. نرخ قطعی سکه پیش فروش در سررسیدها از این قرار بود؛ سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.