عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

اجاره: اهواز – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در این کمیسیون اطلاع داد.

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: روز گذشته در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دو طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر در این کمیسیون تصویب گردید. بر همین مبنا کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال قبل را در جلسه کمیسیون مصوب کرد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبحث فوق از طرح سئوال و تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در حوزه های تخصیص ارز و التهابات بازار ارز اطلاع داد.
وی از طی مراحل پایانی رسیدگی به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس هم اطلاع داد و ابراز امیدواری کرد: تصویب این قوانین کار را برای تجار و تولیدکنندگان تسهیل کرده و شرایط را برای رونق اقتصادی در کشور فراهم آورد.