گاوهای فرانسوی به ایران نرسیدند

اجاره: پروژه صادرات گاو زنده از نورماندی در شمال فرانسه به ایران به دنبال تحولات اخیر بین المللی مسکوت ماند.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، آمریکا بعد از خروج از برجام، تحریم های جدید ضد ایران تصویب کرد که بخشی از آنها در هفته جاری به اجرا درآمدند. اقدامات خصمانه آمریکا سبب شده است خیلی از شرکتهای اروپایی همچون شرکت های فرانسوی توتال و پژو برای سرمایه گذاری در ایران تامل کنند.

ناتالی گولت، سناتور منطقه اورن در نورماندی فرانسه که محل پرورش گاو است، اظهار نمود: تدابیر آمریکا مانع پیشرفت صادرات گاو زنده بعد از یک آزمایش موفق با شرکت ایرانی سیمرغ در سال قبل شد.

وی که از حامیان پروژه مذکور بود، به رویترز اظهار داشت: تحت این پروژه که میان گروههای کشاورزی مختلف فرانسوی با شرکت سیمرغ در سال ۲۰۱۶ شکل گرفته بود، قرار بود بعد از صادرات ۳۰۰ راس گاو در سال ۲۰۱۷، هزاران گاو از نژاد شاروله به ایران صادر شوند اما این پروژه اکنون متوقف شده است.

اگرچه بخشهای غذایی و کشاورزی هدف تحریم واشنگتن قرار ندارند اما این تحریمها مبادلات مالی را دشوار کرده است و از جانب دیگر شرکتهایی که در آمریکا فعالیت دارند، نگران مجازات شدن از جانب واشنگتن هستند.

این سناتور فرانسوی در ادامه اظهار نمود: این پروژه چند میلیون یورو ارزش داشت. قرار بود گاوهای فرانسوی با هواپیما به ایران حمل شوند و بعد از پروار شدن، کشتار شوند. حدود ۳۰۰ راس گاو سال قبل به صورت آزمایشی به ایران صادر شده بودند.

الکساندر واهل از آژانس توسعه اقتصادی نورماندی اظهار داشت: این پروژه به خوبی در جریان بود و ما بدنبال صادرات ۲۰ هزار راس گاو در سال بودیم.

اتحادیه اروپا وعده داده است از شرکت های اروپایی که در ایران فعالیت می نمایند در برابر تحریمهای آمریکا حمایت کند و قانون بازدارنده را به اجرا گذاشته است اما گولت اظهار داشت: زوایای این قانون فعلا مبهم است. ما به اقدامات بیشتری از جانب اروپا و به صورت کلی پاسخی در برابر اقدامات فراسرزمینی آمریکا نیاز داریم.

صادرات گاو زنده به ایران بخشی از پروژه های کشاورزی بود که بعد از توافق هسته ای بین المللی در سال ۲۰۱۵، میان ایران و فرانسه توافق شده بود.

فرانسه که بزرگترین تولیدکننده زراعی اتحادیه اروپا است اغلب در مذاکرات اقتصادی، تلاش می کند این بخش را گسترش دهد و به خصوص به افزایش صادرات بخش دام رو به افول خود متمرکز است.