مهر خبر می دهد؛ جزئیات کامل اشتغال زایی پایدار در حوزه گردشگری و صنایع دستی

اجاره: در فاز اول طرح اشتغال زایی پایدار در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار بر تولید ۱۵۶ هزار فرصت شغلی جدید در شهرها و روستاها است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، جزئیات برنامه ریزی اشتغال گسترده و پایدار برپایه تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷ کل کشور در بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی منتشر گردید. بر این اساس؛ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می شود علاوه بر اعتبار ردیف ۵۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰درصد) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون با استفاده از ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض با ترکیب منابع مبحث ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همینطور تسهیلات بانکی برای پشتیبانی از طرحهای تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰ درصد )، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و پشتیبانی از خوشه های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید. بر طبق این گزارش؛ طرح دارای توزیع استانی شامل تعداد پروژه، اشتغال بوجود آمده و منابع مالی مورد نیاز به تفکیک هر استان است که این توزیع استانی بر مبنای پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و در نظر گرفتن سایر اولویت ها صورت گرفته است. کمک های بلاعوض برای مواردی چون آموزش، توانمندسازی، کمک به فروش و بازاریابی محصولات و خدمات تولید شده در نظر گرفته شده است. حداکثر مشارکت بخش خصوصی، اشتغال جوانان، اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و اشتغال بانوان از رویکردهای مهم این طرح است.