۳ محصول جایگزین برنج در گلستان ارائه شد

اجاره: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان سه محصول پنبه بهاره، کنجد و چغندر قند پاییزه را بعنوان محصولات جایگزین کشت برنج در استان معرفی نمود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دکتر «مختار مهاجر» در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار نمود: ما در استان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی داریم که با این روند رو به رشد کشت شالی و استفاده از آب های زمینی برای آبیاری این مزارع، تا ۵ سال آینده دیگر نمی توانیم از آب های زیرزمینی مان استفاده نماییم.

وی ادامه داد: از بین رفتن سفره های آب زیر زمینی سبب فرونشست زمین خواهد شد که با این کار دیگر امکان تجدید سفره های آب حتی با وجود بارش های بسیار زیاد وجود نخواهد داشت.

مهاجر تصریح کرد: در این راستا به جهت اینکه بتوانیم ذخایر پرارزش آب استان را حفظ نماییم به کشاورزان استان کشت سه محصول را برای جایگزینی کشت برنج پیشنهاد می نماییم. چغندر قند پاییزه یکی از این محصولات است. چغندر قند بهاره نیاز به آبیاری ۱۲ هزار مترمکعب آب در هکتار دارد اما چغندر قند پاییزه تنها نیاز به ۴ هزار مترمکعب آب دارد و مابقی از بارش ها تامین می گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: عیار قند چغندر قند تولید شده در استان گلستان به صورت متوسط ۲ درصد مناطق دیگر کشور بیشتر است.

وی اظهار نمود: چغندر قند در هکتار بین ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان محصول می دهد که معادل ۷۰ درصد کشت برنج است.

مهاجر به کشت پنبه بهاره هم تصریح کرد و اظهار داشت: کشت پنبه اشتغالزایی و حفظ خاک را به دنبال دارد. به صورت متوسط با کشت هر هکتار پنبه ۳ نفر به صورت مستقیم و ۷ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می شوند. اگر سه سال پشت سرهم در یک زمین پنبه کشت شود، میزان کربن خاک به ۳ درصد می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: بذرهای اصلاح شده ما توان تولید ۶ تن پنبه را در هر هکتار بوجود آورده است که بر این اساس میزان درآمد آن به ۲۰ میلیون در هر هکتار و معادل ۸۰ درصد درآمد برنج می گردد.

وی، محصول دیگر سفارش به کشاورزان را کنجد اعلام نمود و اظهار داشت: نوعی از بذر کنجد را در مرکز تحقیقات کشاورزی استان تولید کردیم که می توان آن را با کمباین برداشت کرد. بر این اساس دیگر برداشت کنجد دستی نیست و احتیاج به برش زدن و در آفتاب خشک کردن و کوبیدن آن نیست. در فرآیند سنتی ۵۰ درصد محصول به هدر می رفت.

مهاجر با اشاره به این که این محصول بعنوان کشت دوم استفاده می شود، اضافه کرد: این نوع کنجد در هر هکتار یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم محصول می دهد. میزان بذر تولیدی را به گونه ای برنامه ریزی کردیم که سال آینده ۸۰ تا ۹۰ هزار هکتار را پاسخگو باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان این که این محصول کم آب طلب است، خاطرنشان کرد: این محصول در هر هکتار نیاز به ۲۰۰۰ متر مکعب آب و در صورت دارا بودن سیستم بارانی به ۸۰۰ متر مکعب آب نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در سال زراعی ۹۶-۹۷ سطح سبز گندم در استان ۳۷۳ هزار هکتار بود که با عنایت به بارندگی های مناسب و آب و هوای مناسب، پیش بینی تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن را داشتیم. در نهایت بیش از ۹۲۵ هزار تن خرید تضمینی صورت گرفت.

مهاجر با اشاره به این که ۸۰۰۰ تن بذر در طول سال در استان نیاز است، تصریح کرد: امسال یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن گندم در استان تولید شد که این فاصله بین خرید تضمینی و میزان تولید شده، بخش برای بذر خودمصرفی و مابقی توسط خریداران خصوصی به خارج از استان منتقل شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: کل میزان بهای گندم تضمینی خریداری شده یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است که تابحال ۷۰ درصد آن پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: سطح سبز کلزا هم ۶۰ هزار هکتار بود که ۱۱۰ هزار تن کلزا خرید تضمینی شد که همه وجه آن پرداخت شده است. گلستان با تولید ۳۵ درصد کلزا تولیدی در کشور رتبه نخست تولید این محصول را داراست.

مهاجر اظهار نمود: سطح سبز جو در استان ۷۵ هزار هکتار بود که ۲۵ هزار تن خرید تضمینی صورت گرفت که تمامی مبلغ آن پرداخت گردید. با عنایت به قیمت بالاتر این محصول در بازار آزاد، بخش عمده آن توسط بخش خصوصی خریداری شد.

رئیس سازمان جها کشاورزی گلستان به پروژه های بخش کشاورزی در هفته دولت اشاره نمود و اظهار داشت: در هفته دولت امسال در گلستان ۱۴۸ پروژه با سرمایه گذاری بیش از ۹۳ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۶۳ نفر و بهره برداری ۱۵ هزار و ۸۹۶ نفر افتتاح می گردد.