گمرک ابلاغ کرد؛ شرایط ترخیص کالاهایی که در سامانه نیما تامین ارز نشده اند

اجاره: گمرک ایران در بخشنامه ای شرایط ترخیص کالاهایی که پیش از تامین ارز وارد کشور شده و در گذشته برای آن در سامانه نیما تامین ارز نشده است، ابلاغ نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام نمود: بر مبنای تصمیمات متخذه در بانک مرکزی، شرایط ترخیص کالاهایی که پیش از تامین ارز وارد کشور شده و در گذشته برای آن تامین ارزی در سامانه نیما صورت نپذیرفته باشد، نسبت به پذیرش ثبت برات بدون تعهد بانک اقدام، تا بعد از ترخیص، تامین ارز آن در سامانه نیما امکان پذیر گردد مقتضی است دستور فرمایید نسبت به مورد با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول دارند.