نوبخت؛ اقتصاد ما لیبرالی نیست، از مردم ترکیه الگو بگیرید

اجاره: رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اقتصاد ما لیبرالی نیست، اظهار داشت: اقتصاد ما دولت_بازار است و بنا به شرایط، میزان سهم دولت و یا بازار تغییر می کند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز در سازمان برنامه و بودجه نشست علمی – تخصصی در مورد «الگویی مناسب برای توسعه ایران» برگزار کرد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که سخنران اصلی این نشست بود، بیان اینکه در فرادست ترین سند یعنی سند چشم انداز موضوعی تحت عنوان «ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته» مطرح گردیده است، اظهار نمود: توسعه بر خلاف رشد پس از جنگ جهانی دوم خلق شد. وی ادامه داد: در سند ۲۰ ساله وقتی صحبت از توسعه یافته شدن ایران می گردد. مشخصات جزیی این جامعه دوری از تبعیض، فقر، فساد، برخوردار از سلامت و… با استفاده از برابری فرصت ها، بازتوزیع درآمدها، تامین اجتماعی و… است.معاون رییس جمهور افزود: فقط توسعه رشد اقتصادی، توسعه رشد اقتصادی همراه با عدالت و توسعه انسانی مدنظر ما نیست بلکه جمهوری اسلامی به توسعه انسانی دین محور نزدیک است.وی اظهار داشت: توسعه انسانی دارای سه مولفه تولید سرانه، امید به زندگی و آموزش است که البته فرهنگ مبتنی بر دین هم در این حوزه مدنظر است.نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ما نه لیبرالیستی و نه برنامه ای تمام دولتی است، اظهار داشت: اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر اسناد فرادستی یک اقتصاد دولت_بازار است.وی اضافه کرد: اقتصاد دولت_بازار مبتنی بر ۵ مولفه مالکیت، مدیریت، محیط، جایگاه دولت و سازوکارهای بازار است.نوبخت با اشاره به نقش دولت در توسعه ایران، اظهار نمود: یکی از نقاط اختلاف بین مکتب های مختلف در همه عرصه ها دولت می باشد.وی اضافه کرد: مهم ترین سند بالادستی ما قانون اساسی است که قانون اساسی به یک دولت با اختیارات وسیع و مسئولیت گسترده اعتقاد دارد.معاون رییس جمهور اضافه کرد: در جمهوری اسلامی دولت مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی، مسئولیت سنگین و گسترده ای دارد.وی با اشاره به اینکه البته نقش دولت گاهی متفاوت می شود، اظهار داشت: بعنوان مثال دولت دوازدهم و یازدهم با هم تفاوت دارند چونکه در دولت یازدهم تعادل بیشتری داشتیم و محیط کسب و کار آرام تر بود به گونه ای که در شهریور سال ۹۲، ۳۴ مصوبه برای عدم دخالت دولت در عرصه کسب و کار دادیم و قانون رفع موانع تولید را به مجلس دادیم.نوبخت افزود: اما امروز نمی توان مثل دولت یازدهم رفتار کرد. با عنایت به شرایط کنونی دولت نمی تواند کنار بکشد.وی اظهار داشت: مبنای پول ما ریال است اما حتی لبوفروش هم، خویش را با قیمت ارز تنظیم می کند. متاسفانه دلار ارز جهان شمولی است که بر همه چیز سایه افکنده است.نوبخت اضافه کرد: امروز صاحب آن ارز تصمیم گرفته اقتصاد ما را فروبپاشاند. نمی گردد در این شرایط دولت کنار رود و توقع داشته باشد دست نامرئی آدام اسمیت بازار را تنظیم کند.رییس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری اینکه ور نظام اقتصادی دولت_بازار، میزان سهم دولت در اقتصاد بستگی به شرایط دارد، اظهار نمود: در ایران مردم چقدر تیم ملی را تقدیس می کنند و مورد حمایت قرا می دهند اما حالا که نوبت پشتیبانی از پول ملی است به پول ملی حمله می برند و به سمت دلار می روند.وی اضافه کرد: در این صورت پول ملی بس ارزش و تبدیل به کاغذ می گردد. اگر می خواهید پول ملی ارزش داشته باشد نباید انقدر پول ملی را با ارز عوض کنید.نوبخت اظهار داشت: ما اعلام کردیم حمایت کنید اما نگاه کنید که چه کمپین هایی برای تمسخر تشکیل شد. می گفتند بفرمایید این دلارهای ما را بگیرید به آقازاده هایتان بدهید. به واقع انسان متاسف می گردد.وی خاطرنشان کرد: اما در کشور همسایه ما ترکیه دیدیم که چه اتفاقی افتاد مردم حتی به صورت سمبلیک مبادرت به اتش زدن و پاره کردن دلارهایشان کردند چونکه می خواهند پول ملی شان ارزش داشته باشد.