در گفتگو با مهر عنوان شد: سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی در انتظار تامین اعتبار

اجاره: رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی به شرط تامین اعتبار، به مرحله عملیاتی می رسد.
جمشید قسوریان جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی، تصریح کرد: تکلیف قانونی برای سامانه هوشمند جامع اموال تملیکی داریم که مقدمات راه اندازی آن هم فراهم گشته است. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: کارهای پژوهشی و روش نرم افزاری سامانه انجام شده و با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال تکمیل است. وی افزود: در صورت تکمیل، این سامانه به سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه تعزیرات وصل و روند کار نسبت به قبل دقیق تر انجام می گردد. جهرمی خاطرنشان کرد: این سامانه ارتباط مناسبی بین متولیان بوجود آورده و خیلی از مشکلات به خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حل می کند. وی اظهار داشت: به شرط تامین اعتبار، بهره برداری از این سامانه به مرحله عملیاتی می رسد.