گزارش اجاره به نقل از مهر؛ گزارش تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق همچنان در ابهام، کسی پاسخگو نیست

اجاره: علی رغم اتمام مهلت قانونی عرضه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صحن علنی مجلس، پیگیری ها نشان داده است آخرین وضعیت گزارش فوق مبهم بوده واعضای کمیته هم پاسخگو نیستند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، آذر ماه سال ۹۵ بود که اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آغاز تحقیق و تفحص از این نهاد تعیین شدند و سال ۹۶ فرایند تحقیق و تفحص از این ستاد شروع شد.این کمیته بعنوان بازوی نظارتی مجلس با بررسی پرونده های در رابطه با قاچاق، وظیفه شفاف سازی اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.اعضای این کمیته با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه های در رابطه با قاچاق همچون سازمان های زیرنظر دستگاه قضایی و بازدید از مناطق مرزی، ابعاد مختلف پرونده های قاچاق را مورد بررسی قرار دادند و طبق اظهاراتی که می کردند قرار بر عرضه گزارش نهایی این تحقیق و تفحص در انتها خرداد ماه امسال بود.با به انتها رسیدن خرداد ماه، اعضای کمیته مذکور اعلام نمودند که گزارش نهایی از تحقیق و تفحص طی تیرماه به صحن علنی عرضه می گردد اما تیر ماه هم به اتمام رسید و اعضای کمیته مذکور، اواسط مرداد ماه را زمان عرضه گزارش عنوان کردند.با اتمام مرداد ماه، باز هم اظهار نظر دیگری از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر گردید که حکایت از قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص بر روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس طی شهریورماه داشت.حال که شهریورماه هم رو به آخر است، نه تنها از قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی خبری نیست بلکه نمایندگان مجلس هنوز حتی از تعطیلات دو هفته ای خود بازنگشته اند که قرار باشد اقدام خاصی هم انجام دهند.با توجه به شرایط موجود کشور و البته تاکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب بر مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، انفعال کمیته مذکور در انجام وظیفه خود یعنی «شفافیت روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور» و «ارزیابی همکاری دستگاه های مختلف در این خصوص» نمی تواند هیچ گونه توجیه قابل قبولی داشته باشد.پیگیری های خبرنگار مهر از نمایندگان عضو این کمیته فعلا به جایی نرسید و هیچ کدام از اعضای کمیته در این خصوص، پاسخگو نیستند.