تولید ون نزدیک به ۳ برابر شد

اجاره: مردادماه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی نزدیک به سه برابر افزایش پیدا کرد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برپایه جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرداد ماه امسال تولید انواع ون با رشد ۱۸۴.۲ درصدی همراه بوده و از ۵۷ دستگاه در مرداد ماه سال قبل به ۱۶۲ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع ون در ایران خودرو دیزل صعودی بوده و از ۲۴ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۷۸ دستگاه رسید.

تولید این محصول در سروش دیزل مبنا هم با افزایش همراه بوده و از ۳۳ دستگاه در مرداد ماه سال قبل به ۸۴ دستگاه افزایش یافت.