یک مقام مسئول در سازمان خصوصی؛ ۴۵۰ میلیارد تومان از اموال دولت در مهرماه واگذار می گردد

اجاره: مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه طی مهرماه ۴۵۰ میلیارد تومان واگذاری خواهیم داشت، اظهار داشت: میزان واگذاری های نیمه اول امسال از کل عملکرد سال ۹۶ بیشتر بود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، سید جعفر سبحانی در مورد واگذاری های جدید سازمان خصوصی سازی در نیمه مهرماه امسال تصریح کرد: در مهرماه امسال، دو مزایده برای واگذاری یک جایگاه سوخت و دو شرکت داریم.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: جایگاه سوخت شماره ۵ فارس با قیمت پایه ۱۰ میلیارد تومان، روز دوم مهر ماه به مزایده گذاشته می گردد.
وی افزود: روز چهارم مهر ماه هم دو مزایده برای واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، با قیمت پایه ۲۶۳ میلیارد تومان و پتروشیمی بیستون با قیمت پایه ۱۷۴ میلیارد تومان خواهیم داشت؛ البته ۶۸ درصد این پتروشیمی عرضه خواهد شد.
سبحانی با اشاره به اینکه در مجموع، مزایده هفته اول مهر ماه ۴۵۰ میلیارد تومان خواهد بود، اظهار داشت: طی ۶ ماه اول سال ۹۷، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان واگذاری داشتیم، در حالیکه واگذاری های نیمه اول سال جاری از کل عملکرد سال قبل بهتر و بیشتر بوده است.