سوالات ۴ نماینده از وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس

اجاره: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده میزبان وزرای نیرو و جهادکشاورزی برای پاسخ به سوال کامران، محجوب، قاضی پور و شاعری هستند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه، طرح اصلاح بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، طرح الحاق جزء ز به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس، طرح اصلاح بند ۱۱۰ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، لایحه عضویت ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا – اقیانوسیه، لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی، رد طرح دهیاری ها، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح اصلاح تبصره ۲۶ قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، طرح استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، لایحه اصلاح بند سه ماده دو قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، طرح الحاق دو تبصره به بند د ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه، طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایاانه فروشگاهی، لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش و رد طرح استفساریه جزء شش بند ث ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه.
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره عدم اجرای حکم قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه، تقاضای برخی نمایندگان برای رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی، گزارش کمیسیون های صنایع و ویژه پشتیبانی از تولید ملی درباره مبحث توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو، صدمه شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور، تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بعد داخلی و خارجی از سال ۸۴ تا ۹۶، رسیدگی به تحقیق و تفحص عملکرد گمرک درمورد واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات مالی، عدم رعایت قانون و ضوابط، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها و بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۶.
انتخاب ناظران مجلس در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، شورای عالی استاندارد، شورای عالی بیمه، شواری عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی آب، شورای عالی حفاظت محیط زیست، هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور، شورای راهبری دادرسی الکترونیکی و شورای عالی اداری.