توسط محققان کشورمان صورت گرفت تولید نانوپوشش های ضدبازتاب برای عینک و آینه با تجهیزات بومی

اجاره: به تازگی محققان کشور با استفاده از تجهیزات یکی از شرکت های دانش بنیان به نانوپوشش ضدبازتابی دست پیدا کردند که از آن می توان بر روی سطوح عینک، آینه و ادوات اپتیکی استفاده نمود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، یکی از شرکت های فناور مطالعات گسترده ای در زمینه طراحی و ساخت پوشش های اپتیکی بر روی انواع قطعات و تجهیزات انجام داده است و به تازگی با استفاده از تجهیزات لایه نشانی یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به عرضه فناوری پوشش ضدبازتاب شده است.
این نانوپوشش با قرار گرفتن روی سطوح مختلف، مانع از بازتاب نور مرئی می گردد.
پوشش های ضد بازتاب از سال ها پیش برای حل مشکلات ناشی از انعکاس که به شدت میزان نور فرودی را می کاهد، به کار رفته اند. کاربرد نانوپوشش های چندلایه بر روی سطح جلویی سلول های فتوولتاییک یا ادوات اپتوالکترونیک، بازتاب نور فرودی را کاهش داده و به بهبود عملکرد این وسایل منجر می گردد.
کاهش چشمگیر شدت انعکاس، بهبود مقاومت به خراش و خوردگی و حذف آلاینده های زیست محیطی به جهت استفاده از روش PVD همچون مزیت های این فناوری به حساب می آید. از این رو نانوپوشش های ضد بازتاب در عینک ها، آینه ها و ادوات اپتیکی قابل استفاده می باشد.
اعمال نانوپوشش های تزئینی، نانوپوشش های ضدخوردگی و نانوپوشش های ضدسایش از قابلیت های تجهیزات پوشش دهی تولیدی این شرکت دانش بنیان است.
استفاده از پوشش، به منظور ارتقای خواص سطحی محصولات و قطعات صنعتی صورت می گیرد. با عنایت به معضلات پرهزینه همچون سایش و خوردگی، طی سال های اخیر استفاده از نانوپوشش ها در صنعت اهمیت روزافزونی یافته است. در این راستا، شرکت های مختلفی در کشور مبادرت به عرضه خدمات پوشش دهی یا تولید تجهیزات پوشش دهی کرده اندکه شرکت دانش بنیان فوق یکی از شرکت هایی است که توانسته با تاکید بر دانش ایرانی، تجهیزات اعمال نانوپوشش های چند منظوره را در مقیاس صنعتی تولید و به سایر صنایع عرضه نماید.