سهم دارو از اعتبار یک میلیارد دلاری تولید نهاده های کالاهای اساسی چقدر می شود؟

اجاره: رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور پشتیبانی از تولید نهاده های کالاهای اساسی در داخل کشور، بر ضرورت تخصیص ۲۰ درصد از این مبلغ به حوزه دارو و پشتیبانی از داروهای تولید داخل تاکید نمود.
دکتر غلامرضا اصغری در گفت وگو با ایسنا، در این راستا از معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور خواست که با عنایت به استراتژیک بودن تولید مواد اولیه دارویی و داروها در داخل کشور، جهت تامین داروهای مورد نیاز نظام سلامت کشور، این بخش را در تخصیص این اعتبارات به صورت ویژه لحاظ کنند.
رییس سازمان غذا و دارو از سازمان برنامه و بودجه خواست تا حداقل ۲۰ درصد از این یک میلیارد دلار، در اختیار شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی و داروهای تولید شده در داخل کشور قرار گیرد.