کشف سیب زمینی قاچاق در قالب کیسه های پیاز

اجاره: ماموران گمرک سه محموله جدید قاچاق آرد، گاز فندک و سیب زمینی را کشف و ضبط کردند.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک سومار در استان کرمانشاه طی دو روز گذشته سه محموله قاچاق کشف کردند. برپایه این گزارش، ماموران گمرک طی بازرسی از محموله اول، از یک دستگاه کامیون ۲۴ تن آرد کشف کردند، این مقدار آرد برای استفاده در نانوایی های تهران بوده که قاچاقچیان قصد خروج آن از کشور را داشتند. همینطور محموله دوم، از محموله ای بعنوان برف شادی اظهار شده اما در این محموله گاز فندک در بسته بندی های کارتنی جاسازی شده بود، این محموله هم با تیزبینی و هوشیاری ماموران گمرک کشف شد. محموله سوم هم با عنوان پیاز اظهار شده بود که قاچاقچیان سیب زمینی را در کیسه های پیاز جاسازی کرده بودند. این سه محموله ضبط شده و پرونده متخلفین آن به مراجع قانونی ارجاع داده شد.