معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نظام بانکی از عوامل تولید تورم در کشور است

به گزارش اجاره معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بانک ها مشکلات اقتصادی زیادی را در خلق پول و عرضه وام به وجود آوردند در حالیکه کشورهای موفق با محدود کردن تعداد بانک ها مانع از تورم شدند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، احمد میدری امروز در دومین همایش نکوداشت مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دردانشگاه مفید قم عنوان کرد: راهبردهای اقتصادی معیوب، فقرزاست و مانع از توسعه می گردد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: نظام بانکی از عوامل تولید تورم در کشور است. بانک ها مشکلات اقتصادی زیادی را در خلق پول و عرضه وام به وجود آوردند در حالیکه کشورهای موفق با محدود کردن تعداد بانک ها مانع از تورم شدند.
میدری بیان کرد: افزایش تعداد بانک ها مانع از نظارت جامع و صحیح بر روند تولید پول می گردد و بحران های زیادی را به دنبال دارد.
وی اظهار نمود: در ایران شیوه هایی که انتخاب کردیم سبب شده که در طول سال ها بعد از آخر جنگ با افزایش تورم، فقر و بیکاری بیشتر روبه رو شویم البته به این معنا نیست اگر اقتصاد را دولتی نگه داریم بهتر است اما این که چه شکلی از اقتصاد دولتی را در نظر بگیریم اهمیت زیادی دارد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقتصاد آمریکایی در چند دهه گذشته ۲ بار با بحران شدید مالی مواجه گردید که به دلیل عدم مدیریت بر بانک ها بود. اقتصادهایی که الگوی خویش را اقتصاد آمریکا و استرالیا و نیوزلند قرار دهند با بحران زیادی روبه رو می شوند و میزان فقر در آنها افزایش پیدا کرد.
میدری اضافه کرد: تقویت گفت و گو بین صاحبان قدرت در کشور این امید را زنده خواهد نمود تا با افزایش تفاهم های سیاسی خطاهای بیشتری در حوزه اقتصادی رفع گردد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد بازار یا غیر دولتی اشکال مختلفی دارد و دو گونه اقتصاد بازار اروپای قاره ای و سبک آمریکایی داریم که تفاوت این ها در این است که در اقتصاد آمریکا آموزش و پرورش دست بخش خصوصی و درمان تجاری است.