رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛ استخدام ها با معیارهای شایسته سالاری همخوانی ندارد

به گزارش اجاره رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه استخدام های ما با معیارهای شایسته سالاری همخوانی ندارد، اظهار داشت: استخدام های تحمیلی به نظام اداری صدمه می زند.
به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما، جمشید انصاری، در سومین همایش مدیریت منابع انسانی، اظهار داشت: استخدام های ما با معیارهای شایسته سالاری همخوانی ندارد و این مورد در بخش خصوصی بیشتر مشهود است. معاون رئیس جمهور افزود: اگر سرمایه گذاری ها پایین است، می توانیم سرمایه گذاری منفی را تحمل نماییم، ولی اگر سرمایه نیروی انسانی را بعنوان بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی کشور از دست بدهیم، برنامه های توسعه دولت به خوبی پیش نخواهد رفت. وی با اشاره به اینکه استخدام های تحمیلی به نظام اداری صدمه می زند، تصریح کرد: خیلی از مشکلات ناشی از تصمیات مدیران نیست، خیلی از مدیران به جای اینکه خویش را مسئول بدانند، همه تقصیرها را گردن نیروی انسانی می اندازند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: مشکل از جایی شروع شده است که اداره کشور را با بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته ایم و نیروی انسانی را کسانی می دانیم که وظیفه دارند ماموریت های اصلی دولت را محقق و برنامه ها را تبیین و اجرا کنند و مسائل دیگر به حاشیه رفته است.