رئیس کل گمرک ایران خبر داد؛ راه اندازی گمرک موبایلی تا عید

به گزارش اجاره رئیس کل گمرک ایران از طریق اندازی گمرک موبایلی تا عید اطلاع داد و اظهار داشت: انبارهای اختصاصی ویژه تولیدکنندگان در گمرکات توسعه می یابد.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی با اشاره به اینکه استان مرکزی در بحث تولید انبارهای اختصاصی گمرک رتبه اول کشور را داراست اظهار داشت: تولید انبار اختصاصی گمرک در جهت کمک به بخش تولید است به این نحو که هزینه هایی که مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری در این اماکن به صفر می رسد و شرکت های تولیدی یک بخشی از فضای تولیدی خویش را به گمرک یا انبار اختصاصی گمرک اختصاص دهند که این مورد به شدت هزینه های سربار تولید را می کاهد.
وی اضافه کرد: در اینجا نویدی به تولیدکنندگان می دهیم که گمرک به جهت کمک به نقدینگی بخش تولید و بحث ترخیص با ضمانت نامه بانکی مدت ۶ ماهه و یک ساله که به جهت فعالان اقتصادی گمرکی یکساله و سایرین تا ۶ماهه می توانیم کالاها را بدون دریافت عوارض با تضمین لازم بصورت درصدی یک قسمت از کالا به عنوان وثیقه حقوق عوارض در گمرک نگه داریم و درصد عمده کالا به جهت کمک به تولید و اینکه خطوط تولید با مشکلی مواجه نشود ترخیص نماییم.
رییس کل گمرکات کشور این نوید را هم داد که در آینده نزدیک گمرک به سمتی خواهد رفت که کنترل ها عموما کنترل های غیرمزاحم و هوشمند خواهد شد و تا عید گمرک موبایلی را افتتاح خواهیم کرد وگمرک بر روی موبایل خواهد بود.
میراشرفی اضافه کرد: عملا غیر از بحث الکترونیک و هوشمند شدن ؛ با کمک به تولید و اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی، گمرک در جهت سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی حرکت خواهد نمود.