گزارش اجاره به نقل از مهر؛ وضعیت صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، رشد۵۷درصدی صادرات به عمان

به گزارش اجاره بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس در هشت ماهه ابتدای امسال نشان می دهد، در مجموع ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کالا به این کشورها صادر گردیده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، طی هشت ماهه سال جاری میزان صادرات ایران به مجموع کشورهای حاشیه خلیج فارس یعنی عمان، امارات، قطر، بحرین و کویت ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است در حالیکه در مدت مشابه سال قبل این رقم در حدود ۴ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار بود که البته در این بین سهم امارات متحده عربی قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست.
صادرات ۵ میلیارد دلار کالا به امارات
بر اساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هشت ماهه نخست سال جاری، ایران در هشت ماهه سال جاری ۱۱ میلیون و ۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۹۲ میلیون دلار به امارات متحده عربی صادرات داشته است.
صادرات انجام شده به امارات از لحاظ وزنی ۱۴.۷۰ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۶.۱۷ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد و امارات را در رتبه سوم مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار داده است.
صادرات ایران به امارات در هشت ماهه نخست سال قبل ۱۱ میلیون و ۷۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار بود که از لحاظ وزنی ۱۴.۷۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۴.۴۹ درصد از کل صادرات ایران را شامل می شد.
بنابراین میزان صادرات ایران به امارات در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۵.۶۸ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۶.۰۸ درصد افزایش داشته است.
رشد ۵۷ درصدی صادرات به عمان
همچنین یک میلیون و ۵۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۵۸۴ میلیون و ۴۶۶ هزار دلار از ایران به عمان صادر گردیده است که رشد چشمگیری را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داده است.
صادرات انجام شده به عمان از لحاظ وزنی ۲.۰۸ درصد و از لحاظ ارزش ۱.۸۶ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد و از این حیث کشور عمان در بین کشورهای دریافت کننده کالا از ایران در رتبه ۹ قرار می گیرد.
این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال قبل یک میلیون و ۲۹۸ هزار تن کالا از ایران به عمان صادر شده بود که ارزش آن ۳۷۲ میلیون دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۱.۶۴ درصد و از لحاظ ارزش ۱.۳۳ درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.
به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به عمان در هشت ماهه سال جاری با مدت مشابه سال قبل از آن حکایت می کند که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۰.۸۱ درصد و از لحاظ ارزش ۵۷.۱۱ درصد افزایش یافته است.
۱۸۴ میلیون دلار کالا به کویت صادر شد
ایران در هشت ماه ابتدای امسال ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۶۴۶ هزار دلار به کویت صادرات داشته است.
صادرات انجام شده به کویت از لحاظ وزنی ۳.۱۴ درصد و از لحاظ ارزشی ۰.۵۹ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد و کویت را در رتبه ۲۰ مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار داده است.
صادرات ایران به کویت در هشت ماهه نخست سال قبل یک میلیون و ۶۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار بوده که از لحاظ وزنی ۲.۱۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۰.۵۲ درصد از صادرات کل ایران را شامل می شد.
بنابراین میزان صادرات ایران به کویت در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۰.۶۹ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۷.۶۳ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۳۰ درصدی صادرات به قطر
در هشت ماه ابتدای امسال ۹۲۲ هزار و ۹۸۷ تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیون و ۶۲۸ هزار دلار از ایران به قطر صادر گردیده است که از لحاظ وزنی ۱.۲۳ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۵۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می گردد و از این حیث کشور قطر در بین کشورهای دریافت کننده کالا از ایران در رتبه ۲۱ قرار می گیرد.
این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال قبل یک میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالا از ایران به قطر صادر شده بود که ارزش آن ۱۳۹ میلیون و ۳۹۳ هزار دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۱.۴۶ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۵۰ درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.
به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به قطر در هشت ماهه سال جاری با مدت مشابه سال قبل از آن حکایت می کند که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۰.۳۳ درصد کاهش اما از لحاظ ارزش ۲۹.۵۸ درصد افزایش یافته است.
صادرات به بحرین ۲۰ درصد رشد کرد
همچنین ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری ۴ هزار و ۴۹۷ تن کالا به ارزش ۸ میلیون و ۳۳۱ هزار دلار به بحرین صادرات داشته است که از لحاظ وزنی ۰.۰۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۰.۰۳ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می گردد و بحرین را در رتبه ۶۶ مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار داده است.
صادرات ایران به بحرین در هشت ماهه نخست سال قبل ۴ هزار و ۶۴۳ تن کالا به ارزش ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار دلار بوده که از لحاظ وزنی ۰.۰۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۰.۰۲ درصد از صادرات کل ایران را شامل می شد.
بنابراین میزان صادرات ایران به بحرین در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳.۱۳ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۰.۰۲ درصد افزایش داشته است.