رئیس سازمان اموال تملیکی در گفتگو بامهر؛ سامانه انبارداری در انتظار تامین اعتبار، شاید به آخر سال برسد

به گزارش اجاره رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه سامانه نوین انبارداری میزان تعیین تکلیف یا امانی نگه داشتن کالاها را مشخص می کند، اظهار داشت: در صورت تامین مالی، این سامانه تا آخر سال به سرانجام می رسد.
جمشید قسوریان جهرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد سامانه نوین انبارداری، تصریح کرد: سامانه نوین انبارداری را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی خواهیم کرد. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: برنامه نویسی این سامانه در حال انجام می باشد و مقرر شده این سامانه به سامانه گمرک و تعزیرات لینک شود. وی افزود: زمانی که این سامانه نهایی شود میزان تعیین تکلیف کالاها و یا امانی نگه داشتن کالاها مشخص می گردد. به قول جهرمی در صورت تامین مالی، سامانه نوین انبارداری تا آخر سال به سرانجام می رسد. گفتنی است، هدف از طریق اندازی سامانه نوین انبارداری حفظ اصالت و امنیت کالا و سرعت بخشیدن به فرآیند تعیین و تکلیف کالاهای ضبطی، قاچاق و متروکه است.