مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ افزایش۴۴ درصدی قیمت هر متر واحد مسکونی، اجاره بها ۲۶ درصد گران گردید

به گزارش اجاره بر مبنای اعلام مرکز آمار، در فصل تابستان قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین ۴۹ درصد، هر متر مربع زیربنای مسکونی ۴۴ درصد و مبلغ اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی ۲۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، بر مبنای سامانه‎ی اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور که با هدف شفاف سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور در جهت ساماندهی امور مسکن پیاده سازی شده است، بنگاه های معاملات ملکی موظف می باشند مشخصات کلیه‎ی معاملات خرید و فروشی که سند آنها با استفاده از دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می کند را در این سامانه ثبت کنند.با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، سبب کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده با استفاده از بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۱۷۲۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۰۷ متر مربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۹.۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹.۲ درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده با استفاده از بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۲۲۲۶۲ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۴ درصد، افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده با استفاده از بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۱۰۸۰۹۶ ریال با میانگین مساحت ۹۷ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۰.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۰ درصد، افزایش داشته است.