جزئیات لایحه بودجه ۹۸-۱۹؛ حقوق بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان می‎گیرند یکسان سازی می گردد

به گزارش اجاره بر مبنای لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، حقوق بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‎گیرند سال آینده یکسان سازی می گردد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مطابق با تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به صورت جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد. به نحوی که تطابق تطبیق مبحث ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند. ۱- پاداش آخر خدمت مبحث قانون پرداخت پاداش آخر خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۷۵ و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همینطور وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر قانون حقوق و مزایای مبحث ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تسری در اموال عمومی است. ب-دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنا انفال و اموال دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بعد از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش آخر خدمت به افرادی که برپایه قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۵۳۰۰۰۰-۲۹ جدول شماره ۹ این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می گردد و به تصویب هیئت وزیران می رسد اقدام نماید. در بخشی از این تبصره آمده است دولت مجاز است اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال می باشد برپایه آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می گردد و به تصویب هیئت وزیران می رسد اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به افزایش احکام حقوقی سال ۹۸ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱ فرودین ۹۸ اعمال نماید. شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با بیان سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیشتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اعتبار لازم برای تکمیل آن در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.