هشدار به مسافران جمهوری آذربایجان؛ ترانزیت و واردات پرمنگنات به جمهوری آذربایجان ممنوع می باشد

اجاره: ترانزیت و واردات پرمنگنات به جمهوری آذربایجان ممنوع بوده و حسب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کشور آذربایجان حاملین آن به مجازات زندان محکوم می گردند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدجواد عطرچیان در بخشنامه ای سوژه «ممنوعیت ترانزیت و واردات پرمنگنات به جمهوری آذربایجان» اعلام نمود. در این بخشنامه آمده است: «برابر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو: ماده پرمنگنات حسب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کشور آذربایجان در ردیف کالاهای ممنوع که حاملین آن به مجازات زندان محکوم می گردند، به حساب می آید و همچون مواردی است که نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذی ربط آن کشور جهت واردات، صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و تولید در جمهوری آذربایجان دارد.» پس ضمن اطلاع رسانی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی، مراتب در اقدامات آتی مدنظر قرار گیرد.