از سوی خزانه داری کل کشور؛ لیست بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی با اوراق خزانه بروز شد

اجاره: معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، لیست بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی از راه صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را، اعلام نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، لیست بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی از راه صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را، اعلام نمود. بر این اساس، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، در این نامه از اتمام ظرفیت بانک های ملی ایران، ملت، بانک شهر، دی، تجارت، رفاه کارگران، پست بانک، پاسارگاد، صادرات ایران، توسعه تعاون و موسسه مالی و اعتباری کوثر آگاهی داده است. در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به اتمام ظرفیت بانک های مذکور، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و با عنایت به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباب افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا آخر سال ۱۳۹۵ از راه صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، لیست بانک های مجاز مشمول عبارت از بانک سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامین، خاورمیانه، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، ایران زمین، سرمایه، سینا، بانک قرض الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل اعلام و اصلاح شده است.