رئیس سازمان ملی بهره وری در گفتگو با مهر: بکارگیری افرادغیرمتخصص دردستگاه های اجرایی

به گزارش اجاره رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به بکارگیری افراد غیرمتخصص در دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: از نظر بهره وری در کنار نپال، بنگلادش و ویتنام جزو چهار کشور آخر در آسیا هستیم.
فاطمه پهلوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بهره وری در سال های اخیر، تصریح کرد: متاسفانه بهره وری در دو دهه گذشته سیر صعودی نداشته است و مهم ترین اقدام برای بهبود وضعیت بهره وری، افزایش عزم مدیریتی در سطوح اجرایی و داشتن برنامه مدون برای ارتقای بهره وری ملی است.رئیس سازمان ملی بهره وری ایران اضافه کرد: در سطوح قانون گذاری ضعف چندانی نداریم، چون که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف گذاری مشخص حدودا ۳۰ درصدی را داشتیم.وی افزود: در برنامه سوم ۳۰ درصد رشد اقتصادی و در برنامه چهارم ۲۱ درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری بوده است، این در شرایطی است که در برنامه پنجم این عدد به منفی ۳ دهم درصد تنزل یافت.پهلوانی با اشاره به دلایل بروز این مساله، تصریح کرد: دلیل اصلی نامطلوب بودن روند بهره وری در کشور، بی توجهی به زیرساخت های بهره وری، کیفیت محیط نهادی کشور و کیفیت نهاده های تولید همچون نیروی انسانی و سرمایه گذاری بوده است.امکان جذب ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی وجود نداردوی اظهار داشت: بهره وری نیروی کار در دولت پایین است و بخش خصوصی هم گرفتار این وضعیت شده است. ازاین رو زمانی که سرمایه گذاری، سیستم و نیروی انسانی قابلی نداریم، نزولی شدن سیر بهره وری طبیعی است.پهلوانی خاطرنشان کرد: با عنایت به وضعیت خاص بین المللی کشور، سرمایه گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه ششم در نظر گرفته شده بود و امید بود این مبلغ از سرمایه گذاری خارجی تامین گردد، به علت مسائل سیاسی و تحریم ها احتمال تحقق ندارد.وی با اشاره به اینکه هم اکنون در جنگ اقتصادی هستیم، تصریح کرد: باید به خودمان یک مرتبه دیگر یادآوری نماییم که ما همان هایی هستیم که در ۸ سال دفاع مقدس زندگی کرده ایم. باید جلوی خیلی از هزینه ها گرفته شود و در عین حال در بحث بهره وری سرمایه گذاری نماییم.بکارگیری افراد غیرمتخصص در دستگاه های اجراییرئیس سازمان ملی بهره وری ایران افزود: دستگاه های اجرایی باید نیروهای قابلی را برای استقرار چرخه بهره وری و سنجش بهره وری به کار بگیرند. هم اکنون بعضی از دستگاه ها افراد غیرمتخصص و کم انگیزه را به کار گرفته اند، در حالیکه بهره وری پاشنه آشیل ماست.وی تصریح کرد: بهره وری یکی از طریق های توسعه اقتصادی کشور است ازاین رو برای این بخش باید بهترین امکانات در نظر گرفته شود؛ بعنوان مثال سرمایه گذاری برای توسعه تحقیقات و فعالیت های بهره وری در تمام بخش ها بسیار ضروری می باشد.پهلوانی اضافه کرد: پشتیبانی از اقدامات اساسی همچون سنجش اثربخشی سیستم های موجود باید در ذیل بهره وری صورت گیرد تا مسیر اشتباه را انتخاب نکنیم.رئیس سازمان ملی بهره وری ایران اظهار داشت: اگر یک تصمیم مدیریتی اتخاذ شده که بار مالی بالایی دارد اما مغایر با اهداف و اصول بهره وری است باید جلویش گرفته شود، این مساله کاهش هزینه و تحقق بهره وری را به دنبال خواهد داشت.جزء چهار کشور آخر بهره ور آسیا هستیموی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه از نظر بهره وری در کنار نپال، بنگلادش و ویتنام جزء چهار کشور آخر در آسیا هستیم، خاطرنشان کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس همچون عمان و امارات خیلی خوب در این زمینه عمل کردند و توانستند روند بهره وری را در کشورشان بهبود ببخشند.وی با اشاره به اینکه مطالعات زیادی در کشور شده است، اما برای اجرا باید ریسک پذیرتر باشیم، اضافه کرد: دلیل اینکه کشوری با رفتار تحول گرایانه در راه توسعه موفق می شود، ناشی از عزم مدیریت و ریسک پذیری مدیریت است.رئیس سازمان ملی بهره وری افزود: مدیر هوشمندی که با رویکرد بهره وری کار می کند باید در بسیاری اوقات مسیر را اصلاح کند و به اثربخشی اقدامات توجه کرده و هم راستا بودن فعالیت ها و برنامه های سازمان با ماموریت های اصلی را مورد تاکید قرار دهد.نباید انباشت سرمایه فیزیکی داشته باشیمپهلوانی با یادآوری اینکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، اظهار داشت: تنها راه نجات کشور بهره وری است. نمی توانیم انباشت سرمایه فیزیکی داشته باشیم چون که در بحث سرمایه ها متکی به نفت هستیم که آن هم تکانه های شدید دارد و نمی توان خیلی روی نفت حساب کرد.وی خاطرنشان کرد: از این رو ارتقای بهره وری کل عوامل تولید نیازمند عزم ملی است تا بتوانیم ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور را از محل ارتقای بهره وری تامین نماییم و این تنها گزینه روی میز است.