رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران: SPV یعنی هیچ!، کونلون بررسی پرونده های ۳۰اکتبر به بعد را متوقف کرد

اجاره: رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه به کونلون تکلیف شده تا فعالیت خود با ایران را متوقف نماید، اظهار داشت: تمام ال سی هایی که از بانکهای تحریمی گشایش شده، از طرف این بانک چینی رد میگردد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: در جلساتی که پس از خروج آمریکا از برجام در اروپا شرکت کرده ام، باید به صراحت اظهار داشت که در مورد SPV اتفاقی نخواهد افتاد و همه چیز در مورد آن یعنی هیچ!
وی اضافه کرد: هیچ کشوری در اتحادیه اروپا، هنوز میزبانی SPV را نپذیرفته است و هیچ کشوری هم هنوز نمی داند که با چه مکانیزیمی باید SPV را اجرایی کند. بدین سبب همه شرکت های بزرگ اروپایی هم می دانند که نمی توانند با ایران کار کنند و بدین سبب SPV یعنی هیچ!
مستوفی درباب همکاری کونلون بانک باز اظهار داشت: سفر به چین و هنگ گنگ داشته و در جلسه ای که تمام بانکهای چینی و باز سایناشور در آن حضور داشتند، شرکت کردم. باید جهت اطلاع شما بگویم که بانک کونلون، بانکی است که خود در تحریم است؛ بااینکه بیشتر از ۷۰ سهام آن، متعلق به شرکت نفت چینی است و ۶۰ درصد کار آن به دلار صورت می گیرد؛ بنا بر این به بانک کونلون، تکلیف شده که با ایران کار نکند.
مستوفی اظهار داشت: تنها موردی که کونلون با ایران کار خواهدنمود آن است که تمام معاملاتی که تا ۳۰ اکتبر با این بانک انجام شده است، ادامه یافته و تمام خواهد شد؛ اما این نکته را هم باید در نظر گرفته شود که اگر ال سی باز شده از بانکهای تحریمی بوده باشد، کونلون آنرا انجام نمی دهد و باید ال سی را عوض کنند و از ۱۵ بانک دیگر که مورد قبول است، کار باید صورت گیرد.
وی افزود: پس از این هم، کونلون تمام پروژه های فولاد و پتروشیمی را باز متوقف خواهدنمود و تنها کونلون مقرر است که در مورد مسائل بشردوستانه یعنی دارو و غذا، کار با ایران را ادامه دهد.
مستوفی اظهار داشت: وضعیت چین باز به این طریق است و هنگ کنگ باز کاملا معاملات خود با ایران را بسته است.