تغییر قیمت ۲۴ گروه کالای خوراکیبعلاوه جدول

به گزارش اجاره بررسی تغییرات قیمتی بین ۲۴ گروه کالای خوراکی در حدود یکسال اخیر از این حکایت دارد که رب گوجه فرنگی با بیشتر از ۲۳۸ درصد افزایش بالاترین حد رشد را داشته است.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، گزارش مرکز آمارنشان می دهد که در دی ماه سال جاری بیشترین افزایش قیمت بین کالاهای خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی ۱۳۹۶) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ۲۳۸.۲ درصد افزایش و بعد از آن «موز» با ۱۲۹.۲ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ۱۱۶.۶ درصد افزایش است.

اما در دی ماه ۱۳۹۷، بیشترین افزایش قیمت بین اقلام خوراکی نسبت به آذرماه، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ۱۵.۶ درصد افزایش، «پیاز» با ۶.۱۳ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ۹. ۱۱.۹ درصد افزایش بوده است. این در شرایطی است که مرغ ماشینی از حدود ۷، ۴۰۰ تومان در بهمن سال قبل به حدود ۱۳ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است.

همچنین در دی ماه «گوجه فرنگی» حدود ۱۷.۲ درصد، «تخم مرغ ماشینی» ۷.۵ درصد و «پرتقال محصول داخل» (۵.۱ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند.

تغییرات قیمتی ۲۴ گروه کالای خوراکی