مرکز آمار اعلام کرد؛ افزایش۷۰درصدی تورم تولید محصولات مرغداری، رشد۹۰درصدی تورم گروه مرغ

به گزارش اجاره تورم تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل ۷۰.۲۸ درصد افزایش داشته که بیشترین میزان افزایش مربوط به استان های گیلان و چهار محال و بختیاری است.

به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده (تورم) محصولات مرغداری های صنعتی کشور در پاییز سال ۱۳۹۷ به عدد ۴۷۰.۵۴ رسید که ۳۲.۷۱ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ۷۰.۲۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش ۳۹.۵۶ و ۱۸.۲۴ درصدی، افزایش ۳۲.۷۱ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده ­اند. همینطور گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ۹۰.۴۲ و ۳۶.۳۱ درصد افزایش، باعث افزایش ۷۰.۲۸ درصدی شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل شده ­اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۷ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶، معادل ۳۳.۱۹ درصد (تورم سالانه) بوده است.
شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در پاییز ۱۳۹۷ نشان می­ دهد که تمام استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیلان و چهار محال و بختیاری با ۱۱۶.۳۲ و ۹۹.۶۶ درصد می باشد. همینطور تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته­ اند به صورتی که استان گیلان با ۲۷۲.۲۵ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.
گروه ­های اصلی
مرغ
در پاییز ۱۳۹۷ شاخص گروه مرغ به ۵۲۵.۷۸ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۳۹.۵۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰.۴۲ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۳۱.۹۶، ۱۶.۵۹ و ۱۲۳ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته ­اند. همینطور پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۷۹.۴۹، ۵۳.۹۴ و ۲۴۶.۰۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.
تخم مرغ
همچنین در پاییز ۱۳۹۷ شاخص گروه تخم مرغ به ۳۵۶.۵۷ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۸.۲۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶.۳۱ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه ­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ۲۹.۲۸ و ۹.۳۰ درصد نسبت به فصل قبل افزایش را نشان داده است. همینطور اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۹۹، ۳۰.۴۸ درصد افزایش داشته است.
سایر
این گروه شامل کود می­ باشد، در پاییز ۱۳۹۷ شاخص کود به ۹۵۹.۹۷ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۴.۱۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۳۷ درصد افزایش یافته است.