دبیر کل اتاق بازرگانی تهران مطرح شد مذاکره با سازمان ثبت شرکت ها از جانب اتاق بازرگانی

به گزارش اجاره دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با بیان این که مذاکرات قابل توجهی با سازمان ثبت شرکت ها از جانب اتاق بازرگانی تهران انجام شده، اظهار نمود: در صورتیکه مراحل پایانی کار هم طی شود می توان انتظار داشت که در حوزه ثبت شرکت ها در هفته های پیش رو خبرهای مثبتی برای اعضای اتاق مطرح شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بهمن عشقی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار نمود: در ایام پایانی کار این دوره از اتاق بازرگانی خوشبختانه می توان از یک عملکرد مثبت و تأثیرگذار در سال های گذشته سخن گفت و امید داشت که این اقدامات در خلال سال های آینده اثرگذاری خویش را در گسترش فعالیت های بخش خصوصی نشان دهد.
وی معتقد است: با عنایت به اقدامات زیرساختی مثبتی که در طول سال های گذشته صورت گرفته، اتاق بازرگانی امروز یکی از شاخص های بهره گیری از تجارب جهانی اقتصاد به حساب می آید و امروز این اتاق توانسته نام خویش را در جمع ۱۴ اتاق بازرگانی مهم جهان مطرح کند.
به قول وی اتاق بازرگانی تهران در دوره اخیر کوشیده در حوزه هایی مانند آموزش، مبارزه با فساد و فعالیت های بین المللی تفاوت های جدی را در قیاس با سال های قبل به وجود آورد که بررسی کارنامه اتاق این تفاوت را نشان داده است.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بحث تاجر کارت هم یکی از سازمان یافته ترین اقداماتی بود که در اتاق بازرگانی پیگیری شد، بزودی از جانب این اتاق در مجمع جهانی مطرح شده و پیگیری می شود.
عشقی با بیان این که معاونت بین المللی اتاق بازرگانی تلاش می کند با عنایت به تحریم های جدید رویکرد خویش را تغییر دهد، افزود: خوشبختانه این معاونت در سال های برجام توانایی خویش را به خوبی نشان داد و در ماه های اخیر هم با وجود فشارهای جدید کوشیده با تغییر رویکرد حداکثر استفاده را از فضای موجود ببرد.
وی افزود: بحث ورود هیأت های حسن نیت اقتصادی یکی از اصلی ترین برنامه هایی است که در طول دوران تحریم پیگیری می شود و معاونت بین الملل امیدوار است که در ایام تحریم بتواند نقش و نفوذ اتاق بازرگانی را در اقتصاد ایران افزایش دهد.