رئیس کل گمرک در گفتگو با مهر: تجارت ایران پیچیده است، از تحقیق و تفحص مجلس استقبال می نماییم

به گزارش اجاره رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه ایران دارای تجارت پیچیده ای است، اظهار داشت: ۳۳ نوع عوارض از واردات و صادرات در حال وصول است؛۲۲ سازمان در مجوزهای ترخیص کالا دخیل هستند و۱۲رویه گمرکی در گمرکات وجود دارد.
مهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تحقیق و تفحص مجلس از گمرک ایران، تصریح کرد: تحقیق و تفحص حق مجلس است و ما از این مورد استقبال می نماییم.رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه اگر در جایی مشکلی وجود دارد باید هویدا شده و با متخلف برخورد شود، اضافه کرد: با تحقیق و تفحص مشکلاتی را که صدای ما نمی رسد بگوییم، مجلس خواهد گفت.وی افزود: بعنوان مثال هم اکنون هر ایکس ری ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد در حالیکه کل اعتبار گمرک در بحث تجهیز، ۳۰۰ میلیارد تومان است.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با الکترونیکی کردن گمرکات خاطرنشان کرد: با ۲۷ سازمان در رابطه با تشریفات مربوط به ترخیص کالا، ارتباط الکترونیک یکپارچه داریم که البته نیاز است این یکپارچگی بهتر شود.میراشرفی افزود: در هوشمندسازی در ابتدای راه هستیم؛ برنامه داریم با اطلاعات خوبی که سامانه ها در اختیار ما می گذارند، بحث هوشمندسازی تجارت را پیش ببریم.وی با اشاره به اینکه در قیاس با تجارت دنیا، تجارت پیچیده ای داریم، اظهار داشت: باید پیچیدگی تجارت در کشور را کم کنیم؛ بعنوان نمونه، ۳۳ نوع عوارض از کالاهای وارداتی و گاهی صادراتی در حال وصول است؛ ۲۲ سازمان اقدامات مربوط به مجوزهای ترخیص کالا را انجام می دهند؛ ۶۵ معافیت مختلف برای حمایت داریم و ۱۲ رویه گمرکی در گمرکات در حال اجرا می باشد.رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: در صورت کاهش پیچیدگی، زمینه تسهیل تجارت کشور فراهم می شود و این مورد به نفع کشور خواهد بود.