سازمان راهداری: تردد کامیون داران از سرخس و لطف آباد به ترکمنستان ممنوع نیست

اجاره: معاون دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نمود که تردد کامیون داران از سرخس و لطف آباد به ترکمنستان در وضعیت مطلوبی نیست.
حسینی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با مبحث جلوگیری کشور ترکمنستان از ورود ناوگان تاجیکستان از راه سرخس و لطف آباد، اظهار نمود: کشور ترکمنستان از ۱۵ بهمن ماه سال جاری محدودیت هایی را برای ناوگان مختلف که ارتباطی با ملیت آنها ندارد، اعمال کرده است؛ هرچند این بدان معنا نیست که اجازه داده نمی گردد که ناوگان مختلف از راه سرخس و لطف آباد به ترکمنستان بروند.
وی افزود: ایرانیان یا تاجیکستانی ها از راه مرز سرخس و لطف آباد می توانند به مرز تاجیکستان و ترکمنستان و فاراب بروند و ترکمن ها اجازه خروج را صادر می کنند.
معاون دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این که هم اکنون بحث ممنوعیت تردد مطرح نیست، بلکه سختگیری های ویژه و خاص در نظر گرفته شده است، اظهار نمود: هم اکنون کالاها با بازدید و بررسی های ویژه عبور می کنند و اجازه خروج از ترکمنستان به سمت تاجیکستان داده می شود.
حسینی اضافه کرد: چند ماه قبل هم چنین اتفاقی رخ داد و سختگیری هایی اعمال شد که به علت شرایط خاص امنیتی کشور ترکمنستان و ساختار حکومتی این کشور بوده است.
وی اظهار نمود: کماکان سختگیری ها ادامه دارد و ظاهرا به علت رعایت مباحث امنیتی کماکان شاهد نظارت های ویژه جهت عبور کامیون و کالاها هستیم.
معاون دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به این که از راه سرکنسولگری فاراب به منظور گشایش و پیگیری مساله اقدام کردهایم و با طرف ترکمن به منظور تسهیل امور مذاکره خواهد شد، تصریح کرد: باید از راه وزارت امور خارجه اعتراض خویش را به گوش ترکمنستانی ها برسانیم.
حسینی افزود: کامیون داران هم اکنون می توانند از مرز سرخس و لطف آباد به سمت ترکمنستان حرکت کنند و به سمت مرز مشترک ترکمنستان و تاجیکستان یعنی فاراب بروند. مساله ای که باید به آن اشاره نمود این است که هم اکنون کامیون داران به علت سختگیری ها و توقف زیاد و نبود امکانات ترجیح می دهند در کشور خودمان یعنی مرز لطف آباد و سرخس توقف کنند و زمانی که فاراب خلوت شد، مبادرت به عبور کالا کنند.