رئیس سازمان ملی بهره وری: سهم هر نیروی کار در تولید ناخالص داخلی ۶۴ میلیون تومان است

اجاره: رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد به ازای هر نفر ۶۴ میلیون تومان است، اظهار داشت: در سال ۹۸، با پژوهشگاه انرژی، به موضوعات بهره وری انرژی ورود می نماییم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، فاطمه پهلوانی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه وضعیت کنونی ما در بهره وری قابل قبول نیست، گفت: بهره وری باید به صورت اصولی در نظام تربیتی کشور پایه گذاری و برنامه های اساسی در این خصوص تدوین شود.رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه بین اختیارات و وظایف سازمان ملی بهره وری، تناسبی وجود ندارد، اظهار داشت: مسئولیت ملی و نقش حاکمیتی و نظارتی که برای این سازمان در نظر گرفته شده با زیرساخت های سازمانی ما، هماهنگی ندارد. حتی طی سال های گذشته تلاطماتی در این سازمان به وجود آمده است.وی همین طور به برخی مشکلات و محدودیت های سازمان ملی بهره وری اشاره داشت و اظهار داشت: در کنار اینکه ما تناسبی بین وظایف و اختیاراتی که سازمان ملی بهره وری دارد نمی بینیم با مشکل بودجه باز مواجه هستیم.معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: چگونه سازمانی که بودجه آن ۶۵ صد هزارم بودجه کل کشور است، باید متضمن ۳۵ درصد رشد اقتصادی باشد؟پهلوانی با اشاره به برنامه استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی، گفت: در امتداد اجرای مواد ۳ و ۵ قانون برنامه ششم توسعه، در ابتدای آبان ماه سال جاری، راهنمای اجرایی ماده ۵ این برنامه از طرف سازمان ادرای و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید و سازمان ملی بهره وری در خال پی گیری پیشرفت کار استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی است؛ تلاش می نماییم گزارش های ماهانه از پیشرفت استقرار بهره وری در دستگاه های اجرایی به رئیس جمهور، هیات دولت، مجلس و افکار عمومی نمایش نماییم.رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه تابحال ۵۰ درصد دستگاه ها در استقرار چرخه بهره وری با ما همکاری داشته اند، اضافه کرد: امیدواریم در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۸، برآورد اولیه ای از وضعیت بهره وری دستگاه های اجرایی داشته باشیم.پهلوانی افزود: در انتهای سال ۹۸ باز تخمین دیگری را پس از تکمیل چرخه خواهیم داد و سپس آن طبق تکلیف برنامه ششم، سازمان بهره وری به صورت سالانه وضعت بهره وری دستگاه های اجرایی را به مجلس گزارش خواهد داد.نفوذ بهره وری به مدارسوی همین طور در ادامه اظهار داشت: هم اکنون تشکیل شبکه ملی بهره وری را در دستور کار قرار داده ایم که در این شبکه باشگاه دانش آموختگان EPU از ارکان اصلی خواهد بود. از سال ۲۰۱۲ تابحال ۵۴۰ نفر را به دوره های آموزشی EPU اعزام کردیم اما بهره ای از این افراد نبردیم از این رو در سال ۹۸، از این افراد در باشگاه مذکور استفاده خواهیم کرد.پهلوانی اضافه کرد: طرح مروجان بهره وری را باز در سال ۹۸ پیگیری خواهیم کرد که در چارچوب این طرح، دانشجویان داوطلب در سطح کشور در رشته های مدیریت، مهندسی صنایع و اقتصاد را آموزش می دهیم و برمبنای تفاهم نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش منعقد کرده ایم، این افراد را در ساعت هایی در مدارس برای انجام بازی های کیفیت و بهره وری، اعزام خواهیم کرد.وی اشاره کرد: اگر خروجی نظام آموزشی ما، انسان های بهره وری باشند اساسا در آینده شاهد بهره وری نیروی کار خواهیم بود.رئیس سازمان ملی بهره وری همین طور از همکاری با شهرداری ها آگاهی داد و اظهار داشت: در شرف انعقاد تفاهم نامه با شهرداری مشهد و اصفهان هستیم.ورود اساسی به بهره وری انرژی نداشتیمپهلوانی در ادامه با اشاره بهره وری انرژی، گفت: استانداردها و شاخص های بین المللی را همواره به بخش نفت نمایش کرده ایم منتهی در یک مقطعی تصور می شد کیفیت بنزین راهکار عنوان است که باید توجه داشت کیفیت خودروها و موتورهای آنها باز جزئی از این مسئله بوده است؛ بطوریکه ما مشکلاتی را در روش های تولید و سیستم های آن داریم. البته سازمان بهره وری بطور مشخص روی آمار انرژِی و موتور خودروها ورود نکرده است.وی اضافه کرد: در سال آینده، بوسیله همکاری با پژوهشگاه انرژی، به موضوعات بهره وری انرژی به صورت مساله محور ورود و چاره نهایی را نمایش خواهیم کرد.بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد به ازای هر نفر ۶۴ میلیون تومان استرئیس سازمان ملی بهره وری در ادامه با اشاره به اینکه به نسبت افزایش سطح تحصیلات در بازار کار، بهره وری نیروی کار در بنگاه های اقتصادی افزایش نیافته است، اظهار داشت: از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، کل جمعیت مفید و فعال کاری در سال ۹۶، ۲۳ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر است؛ بدین سبب بحث تعدیل نیروی انسانی در افزایش بهره وری مطرح نیست بلکه باید کیفیت نیروی انسانی را افزایش دهیم.وی به بهره وری نیروی کار کشور اشاره نمود و اضافه کرد: به صورت میانگین، بهره وری نیروی کار کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در سال ۶۴ میلیون تومان است.پهلوانی افزود: بیشترین نرخ مربوط به بخش نفت و گاز (با حدود ۸۰ هزار شاغل) با هزار و ۹۴۱ میلیون تومان به ازای هر نفر (۱.۹ میلیارد تومان) و کمترین نرخ هم مربوط به بخش ساختمان با ۲۱ میلیون تومان به ازای هر نفر است.بهره وری نیروی کار در سال ۹۶ صفر بودمعاون سازمان اداری و استخدامی کشور همین طور با اشاره به اینکه محاسبات ما برمبنای آمار بانک مرکزی است که آخرین به روزرسانی این آمار مربوط به سال ۹۶ می شود، اظهار داشت: در سال ۹۶، بهره وری نیروی کار صفر درصد، بهره وری سرمایه ۲.۴ درصد و بهره وری کل عوامل تولید ۱.۳ درصد رشد داشته است.همچنین مشاور اقتصادی سازمان ملی بهره وری کشور با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای سال جاری آماری نمایش نداده است، گفت: با عنایت به اینکه مرکز آمار در مباحث مربوط به سهم نیروی کار، سرمایه و… ورود نمی کند ما نمی توانیم به آمار این سازمان متکی باشیم.وی اضافه کرد: برای محاسبات بهره وری ناگریز هستیم که به آمار بانک مرکزی رجوع نماییم اما اینکه این نهاد دیگر اجازه نشر آمار را ندارد سبب توقف آماردهی ما باز می شود مگر اینکه مرکز آمار باز همچون بانک مرکزی به این آمار دهی روی آورد.وی افزود: بانک مرکزی از سال ۵۳ تابحال در سری های زمانی به تفکیک بخش های اقتصادی، آمار می دهد و ما از این طریق بهره وری سرمایه و کل عوامل اقتصاد را محاسبه می نماییم.