در دیدارهای دژپسند با مقامات آذربایجان مطرح شد؛ توسعه همکاریهای کشاورزی، بانکی و ریلی میان تهران-باکو

به گزارش اجاره توسعه همکاریهای کشاورزی، بانکی و ریلی تهران-باکو در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزیر کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اجاره به نقل از صداوسیما، فرهاد دژپسند در دیدار با ایمان کریم اف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان در زمینه توسعه کشت فراسرزمینی، همکاری در بخش قرنطینه دام و امنیت غذایی، تبادل تجربه در بخش کشاورزی، عملیاتی کردن اسناد موجود بین دو کشور در بخش کشاورزی و همکاری در زمینه کشت گلخانه ای و کشت و صنعت تبادل نظر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همینطور عصر امروز با رستم اف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به بررسی همکاریهای بانکی، بیمه ای، مالی و زمینه های تسهیل امورات بانکی بین دو کشور پرداخت.
دژپسند در دیدار با جاوید قربان اف رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان هم در مورد تکمیل دالان ریلی شمال جنوب بخصوص راه آهن قطعه رشت آستارا و توسعه همکاریهای ریلی و اهمیت تکمیل دالان ریلی در افزایش حجم مبادلات تجاری به تبادل نظر پرداخت.
گفتنی است فرهاد دژپسند که جهت شرکت در کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان بامداد امروز وارد باکو شده است، فردا هم ضمن حضور در مراسم امضای اسناد و تفاهم نامه های این اجلاس، با دیگر مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو خواهد نمود.