معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با مهر: تمرد دستگاههای اجرایی در مقررات زدایی به سازمان بازرسی گزارش شد

به گزارش اجاره معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی به سازمان بازرسی اعلام شده است، اظهار داشت: مشکل دستگاه های اجرایی بودجه نیست بلکه عدم هماهنگی ونداشتن هدف مشترک است.
حسین میرشجاعیان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تصریح کرد: عدم توجه به مصوبات هیأت مقررات زدایی بسیار زیاد است اما به نظر می آید هرچه به سمت جلو حرکت می نماییم اهمیت هیأت بیشتر خویش را نشان داده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: البته با عنایت به حضور نهادهای نظارتی در هیأت که شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی می شود، هیأت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. وی با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی حوزه اجرایی خوبی دارند، افزود: با عنایت به اشراف این سه نهاد در حوزه های مختلف، مقرر است این سه نهاد نظارتی برای اعمال مصوبات به ما کمک کنند. میرشجاعیان در ادامه اظهار داشت: یکی از ابزارهای نظارتی، برخورد با دستگاه هایی است که از مصوبات هیأت تمکین نمی کنند که با کمک سازمان بازرسی این کار انجام شده است. وی در پاسخ به این سوال که با کدام دستگاه ها در این زمینه برخورد شده، توضیح داد: برخورد انجام شده اما سازمان بازرسی در این رابطه باید اطلاعات عرضه نماید. میرشجاعیان اضافه کرد: مقرر شده در صورت مشاهده عدم اجرای مصوبات توسط هر دستگاه اجرایی، مورد به مورد را اعلام نماییم تا سربازرس سازمان بازرسی به مبحث ورود کند؛ در این رابطه هماهنگی ها در حال انجام می باشد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: اگر همدلی بین دستگاه ها به وجود آید اتفاقات خوبی در حوزه مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار رخ خواهد داد. وی افزود: مشکل درجه یک دستگاه های اجرایی ما بودجه و نیروی انسانی نیست بلکه عدم هماهنگی و نداشتن هدف مشترک است؛ اگر بتوانیم این مشکل را حل نماییم خیلی از مسائل مرتفع خواهد شد.