در آستانه سال نو دلار یک پله عقب تر رفت

اجاره: بررسی قیمت ارز در بانک ها و صرافی ها نشان داده است که در ایام پایانی سال، قیمت ارز به روند کاهشی خود ادامه می دهد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، شعب ارزی بانک ها امروز (۲۷ اسفند) هر دلار آمریکا را ۱۲ هزار و ۵۱۸ تومان می خرند که نسبت به روز گذشته که ۱۲ هزار و ۶۱۵ تومان بود، حدود ۱۰۰ تومان کاهش قیمت دارد.
قیمت خرید یورو باز ۱۴ هزار و ۱۸۸ تومان است که نسبت به روز گذشته کاهش قیمت بیشتر از ۱۰۰ تومانی داشته است.
همین طور امروز قیمت خرید هر پوند انگلیس در شعب ارزی بانک ها ۱۶ هزار و ۶۳۳ تومان اعلام شده است.

قیمت ارز مسافرتی
شعب ارزی بانک های عامل ارز مسافرتی باز در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها ارز مسافرتی می فروشند که قیمت این ارز امروز بدون احتساب کارمزد ۱۴ هزار و ۹۰۱ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و عامل به حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان می رسد.

قیمت ارز در صرافی ها
همین طور صرافی های مجاز بانک مرکزی امروز قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۲ هزار و ۸۴۰ تومان و قیمت فروش آنرا ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان اعلام نموده اند.
این صرافی ها امروز هر یورو را ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان می خرند و ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان می فروشند.