وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ لیست خدمات بانک ها و بیمه ها در روزهای نوروز

به گزارش اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای لیست خدمات ۱۸ بانک و بیمه تابعه و مشمول اصل ۴۴ را در ساعات پایانی سال جاری و ایام نوروز ۱۳۹۸ اعلام نمود.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، ساعات و روزهای فعالیت بانک ها و بیمه ها و خدمات عرضه شده از جانب آنها در روزهای نوروز را به شرح جدول زیر است: