کمک ۱ تا ۶ میلیونی دولت برای جبران خسارت دام های تلف شده در سیل

به گزارش اجاره به دنبال تلف شدن چندین هزار رأس دام در سیل های اخیر و خساراتی که به دامداران وارد شد، دولت مجموعه کمک هایی برای جبران خسارت دامداران در چارچوب پرداخت کمک بلاعوض و همینطور تسهیلات بدون بهره بین یک تا شش میلیون تومان مصوب کرده است.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در جریان سیل های اخیر در نقاط مختلف کشور در کنار خسارت هایی که به واحدهای مسکونی و سایر بخش ها وارد شد مجموعه های مربوط به کشاورزان و دامداران هم با خسارت هایی مواجه گشتند که گزارش ها حاکی از تلف شدن چندین هزار رأس دام سبک و سنگین بوده است.

بر این اساس در جلسه اخیر هیأت وزیران برای جبران خسارت های وارد شده به بخش های مختلف مصوب شد دولت کمک های بلاعوض و همینطور تسهیلات بدون بهره را در اختیار آنها قرار دهد.

طبق این مصوبه برای هر دام سبک تا یک میلیون تومان پرداختی انجام می شود که حدود ۵۰۰ هزار تومان آن کمک بلاعوض و ۵۰۰ هزار تومان دیگر تسهیلات بدون بهره است. همینطور برای دام های سنگین کمک تا شش میلیون تومانی در نظر گرفته شده که سه میلیون تومان کمک بلاعوض و سه میلیون تومان هم تسهیلات بدون بهره پرداخت خواهد شد.

همچنین پرداخت کمک های بلاعوض در سایر بخش های کشاورزی اینگونه است که برای هر کلونی زنبور عسل خسارت دیده ۱۰۰ هزار تومان، به ازای هر هکتار مزرعه آبزی پروری پنج میلیون تومان و هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری پنج میلیون تومان پرداخت می شود.

در رابطه با پرداخت تسهیلات بانکی هم هر هکتار زمین زراعی و باغی خسارت دیده حداکثر پنج میلیون تومان، هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری خسارت دیده ۱۰ میلیون تومان، هر سالن مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای خسارت دیده ۲۰ میلیون تومان، هر واحد خسارت دیده مرغ مادر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و هر واحد جوجه کشی خسارت دیده ۳۰۰ میلیون تومان، هر کلونی زنبور عسل ۲۵۰ هزار تومان و هر هکتار مزرعه آب پروری پنج میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد نمود.