رئیس مرکز آمار ایران خبر داد: انتخاب یزد برای اجرای طرح مدرن سازی نظام آماری کشور

اجاره: یزد ـ رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: یزد شرایط لازم را برای اجرای طرح مدرن سازی نظام آماری کشور به صورت پایلوت دارا است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیدعلی پارسا در جلسه ای با حضور استاندار یزد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه سال قبل امور مرکز آمار ایران با شعار «آگاهی بخشی، اعتمادسازی و بسترسازی مناسب برای نظام آماری کشور» پیگیری شد، گفت: راهبرد اصلی نظام آماری کشور در دهه پیش رو، گذار از نظام های آماری سنتی نظام آماری ثبتی مبنای مدرن بعنوان زیر ساخت اصلی حکمرانی شایسته است. وی بیان کرد: این مساله در شورای عالی آمار کشور تصویب شده و پیش نویس قانون جدید آمار کشور با استفاده از تجارب موفق جهانی و لطمه شناسی نظام آماری کشور متناسب با این تحول بنیادین در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نهایی شده است. پارسا اشاره کرد: در جهان امروز به دلیلهای متقن، مسئولیت یگانه تهیه و انتشار آمارهای رسمی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به سازمان های ملی آمار که در کشور ما مرکز آمار ایران نامیده می شود، سپرده شده است. وی ادامه داد: هم اکنون در دنیا فقط در پنج کشور آمارهای تورم و فقط در ۱۲ کشور رشد اقتصادی توسط بانک مرکز نمایش می شود و ایران تنها کشوری است که دارای دو نرخ در این زمینه بود. رئیس مرکز آمار ایران عنوان کرد: پارسال کمیسیون تخصصی آمار کشور به مرجعیت یگانه مرکز آمار ایران رأی داده و نهایی شدن آن منوط به تصویب در شورای عالی آمار کشور است که امسال در دستور کار قرار دارد. وی اشاره کرد: سال ۹۸ برای نظام آماری کشور نقطه عطفی در طراحی استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا و گذار از آمارهای سنتی است و خوشبختانه در استان یزد آمادگی خوبی در این راستا وجود دارد و زیرساختها فراهم است. پارسا اشاره کرد: یکی از شاخصه های استان یزد تعامل، محبت و صمیمیت و پرداختن به موضوعات جدید برای توسعه استان است بر این اساس در صدد هستیم تا یزد را استان پایلوت در زمینه اجرای طراحی و استقرار آمارهای ثبتی مبنا معرفی نماییم و چند مورد کار از جنس تغییر و تحول اساسی و جدی در این استان انجام دهیم. وی تصریح کرد: با استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا علاوه بر تولید آمارهای با کیفیت و کم هزینه تر، دستگاه های حاکمیتی می توانند از داده های اداری یکدیگر بهره برده و بدین سان از خیلی از تخلفات اداری و تصمیمات نادرست مبتنی بر داده ها و اطلاعات آمار ناقص پیشگیری می شود و کارایی و اثربخشی دستگاه های اداری و اجرایی کشور افزایش می یابد.