رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد؛ راهبردهای صندوق توسعه در سال رونق تولید، ‏هدایت منابع‬ به تولید

به گزارش اجاره رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال رونق تولید مبتنی بر اهداف اساسنامه ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری را شرح داد.

به گزارش اجاره به نقل از صندوق توسعه ملی، مرتضی شهیدزاده، بر لزوم تدوین یک برنامه استراتژیک در قالب اساسنامه و رهنمودهای رهبر انقلاب تصریح کرد و اظهار داشت: در جهت دستیابی به اهدافی همچون تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه های زاینده و مولد و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع ضروری می باشد با شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی داخل و خارج از سازمان و همینطور نقاط قوت و ضعف موجود، در همین روزهای آغازین سال راهبردها را مشخص کرده و با سخت کوشی در جهت تحقق آن همت بگماریم.
وی با اشاره به بخش هایی از سخنان رهبر انقلاب که همواره بر حمایت صندوق از بخش خصوصی تاکید نمودند و همینطور انتخاب سال «رونق تولید» از جانب ایشان برای سال ۹۸ تصریح کرد: دشمن در حال جنگ اقتصادی با ما است و البته همانطور که رهبری فرمودند باید در این جنگ پیروز شویم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هدایت منابع صندوق توسعه ملی برای رونق بخشی به تولید از راه بخش خصوصی با عرضه بخشنامه ها و قراردادهای منعقده با بانک ها و دستگاه های اجرایی آنرا بعنوان یک راهبرد جدی از جانب صندوق در اقتصاد کشور معرفی نمود.
شهیدزاده در ادامه همکاری و مساعدت با بخش خصوصی جهت استفاده از منابع خارجی و اهرمی نمودن منابع صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع خارجی را دیگر راهبرد جسورانه صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ عنوان نمود.
وی همینطور از هدایت بخشی از منابع برای اجرای زیرساخت ها و خدمات صادراتی به منظور کمک به رونق تولید بعنوان سومین راهبرد صندوق بر شمرد و اضافه کرد: این رویکرد در حل بحران اشتغال و بهبود معیشت مردم مؤثر خواهد بود.
شهیدزاده با اشاره به چهارمین راهبرد اساسی و مؤثر صندوق اظهار داشت: اختصاص بخشی از منابع به سرمایه در گردش برای صنعت و کشاورزی هم با هدف حفظ اشتغال و تولید موجود در رئوس تصمیم گیری ها و اهداف صندوق قرار خواهد داشت.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح پنجمین راهبرد با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی در کشور، خواهان هماهنگی و کمک بانکهای عامل به منظور کمک به بخش خصوصی جهت راه اندازی پروژه های در دست اجرا و همینطور تدوین برنامه های علمی وصول مطالبات از مشتریان شد.